Käimas on konkurss “Ida-Viru suveniir”

Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA (IVEK SA) koostöös Ida-Viru Maavalitsuse, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu, AS PR Põhjaranniku ja Ida-Virumaa turismiklastriga kuulutasid välja suveniirikonkursi “Ida-Viru suveniir”. Tööde viimane esitamistähtaeg on 20. jaanuar 2012.

Konkursi eesmärk on mitmekesistada Ida-Viru maakonda tutvustavate suveniiride valikut ning ärgitada suveniiritegijaid looma meeneid lähtuvalt turismikontseptsioonist E3 – Elamus Ehedast Energiast.

Elamus – kontrastiderohkus, mitmekülgseid elamusi pakkuvad teenused (nt motosafarid, kaevanduspark, mootorrataste mäkketõus, balletifestival, ajaloolahing jne). Ehedast – kultuuriline ja ajalooline (sh nõukogude aja) pärand algupärasel moel, multikultuursus (Kuremäe klooster, Sillamäe ja Kohtla-Järve linnasüda ja suurtööstuse säilmed, sõjaajaloopaigad, Avinurme elulaadikeskus jne). Energiast – viidates ühelt poolt Ida-Virumaale kui piirkonnale, kus toimub elektri- ja soojusenergia tootmine (Eesti Elektrijaamad, põlevkivitööstus), teiselt poolt energiat andvatele teenustele (SPA- ja tervisekeskused, mitmekülgsed sportimisvõimalused jne).

Suveniirikonkursile on oodatud osalema üksikisikud, õpilased, äriühingud, ettevõtjad, loomekeskused, huvigrupid, seltsingud ja kõik mainekujundusest huvitatud isikud. Konkursile on oodatud suveniirid, mis oleks erilised, iseloomustaksid maakonda ja tekitaks emotsiooni ning jutustaksid oma lugu.

Laekunud töödest valib võitjad välja hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad korraldaja ja partnerite esindajad. Konkursist huvitatud saavad tööde poolt hääletada internetis facebooki keskkonnas ja Jõhvi Turismiinfokeskuses ajavahemikul 23.-27. Jaanuar 2012.

Võitjad kuulutatakse välja 1. veebruaril ja auhindade üleandmine toimub 17. veebruaril turismimessil TOUREST 2012 Tallinnas. Auhinnafondi preemiad jagunevad järgmiselt: I koht 250 eurot, II koht 150 eurot ja III koht 90 eurot. Konkursi puudutavad tingimused ja E3 – Elamus Ehedast Energiast kontseptsiooni tutvustus on üleval Ida-Viru Ettevõtluskeskuse kodulehel.

Töid ootame Jõhvi Turismiinfokeskusesse aadressile Rakvere 13a, Jõhvi Turismiinfokeskus on avatud E-R 12-17.

Info konkursi kohta:
Kristina Ernits, infokonsultant Jõhvi Turismiinfokeskuses, Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA
Tel +372 337 0568, e-postil kristina.ernits@ivek.ee