Tartu Ülikooli tudengid kogusid Urvaste kandis saunalugusid

25. juunist 2. juulini toimusid Urvaste vallas Tartu Ülikooli Kultuuriteaduste Instituudi etnoloogia osakonna välitööd, mille käigus koguti kohalikelt elanikelt infot tänapäevase saunakultuuri kohta. Ettevõtmisega toetatakse ka 2010. aastal hoogustunud Võru Seltsi ja Võru Instituudi eestvõttel läbi viidud Vana Võrumaa suitsusaunauuringuid, kuna eraldi koguti teavet suitsusaunade ja nendega seotud teadmiste, kombestiku ja väärtushinnangute kohta (vt ka www.savvusann.ee ja Eesti vaimse kulturipärandi nimistu http://www.rahvakultuur.ee/vkpnimistu/). 2010. aasta juunis-juulis uuriti etnoloogia osakonna poolt esmakordselt tänapäevast saunakultuuri Võru vallas ja selle käigus kogutud andmete põhjal valmis käesoleval kevadel ka bakalaureusuetöö. Suitsusauna-ehitust käsitlev lõputöö kaitsti sel kevadel ka TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias.

Etnoloogia osakonna välitööde käigus kohalike inimeste küsitlemiseks koostatud küsimuskava selgroona oli kasutusel etnograaf Tamara Habichti saunade ehitust ja kasutust käsitlev küsimustik 1960-ndatest, mille põhiteemasid täiendati arvestades tänapäevast kultuurisituatsiooni. Selline lähenemine annab ühtlasi hea võimaluse võrrelda kaasaegseid välitööandmeid Eesti Rahva Muuseumis juba olemasolevate arhiivimaterjalidega ning tuua selgemini välja olulisemaid muutusi, mis viimase 40 aasta jooksul Võrumaa saunakultuuris aset on leidnud.

Välitöödel veedetud nädala jooksul intervjueeris 11 üliõpilast ligi 160 informanti, rohkelt tehti ka fotosid Urvaste kandi eriilmelistest saunadest. Saunateemat ei oleks olnud võimalik uurida ilma kohalikke saunamõnusid oma nahal järele proovimata – välitööde praktika algas kohaliku suitsauna leili nautimisega ja käe harjutamisega saunavihtade tegemisel, praktika käigus käisid mõned tudengid ka ühes piirkonna koobassaunas. Tudengite elupaigaks oli Urvaste Seltsimaja, ringi liiguti jalgratastel. Kogumistöös osales ka üks üliõpilane TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse erialalt.

Eeloleval sügisel on etnoloogia osakonnal koostöös Võru Seltsi ja Urvaste Külade Seltsiga plaanis korraldada ülevaatlik seminar, milles tudengid pakuvad kohalikele elanikele ülevaate välitööde käigus kuuldust, nähtust ja kogetust. Välitööde materjalid (litereeritud intervjuud ja fotod, kaardistatud suitsusaunad) korrastatakse sügise jooksul ja antakse aasta lõpul üle Võru Instituudile.

Ester Võsu
etnoloogia teadur
Tartu Ülikool