Võrumaa kaunid kodud on välja valitud

Nostalgiatalu Uue-Saaluse külas Haanja vallas.

Võru maakonna “Kaunis kodu 2011” konkursile esitasid kohalikud omavalitsused kokku 19 kaunist koduaeda ja muud objekti. Mõniste vald esitas viis objekti, Võru vald ja Võru linn mõlemad kolm objekti, Sõmerpalu vald kaks, Haanja, Lasva, Meremäe, Misso, Urvaste ja Varstu vallad ühe objekti.

Maakonna konkursikomisjon koosseisus Eino Peedel, Peep Hollas, Mirjam Salvet, Marika Parv, Anne Vahtla ja Tiiu Kutti, sõitis 7. juunil maakonnas ringi ja vaatas piirkonna kaunimad kodud üle. Valikut oli päris raske teha, kuna ilusast Võrumaa loodusest inspireeritult on kodude omanikud oma majade ümbrusi hoole ja armastuse ning suure fantaasiaga kaunistanud. Välja tuli valida neli parimat, et need esitada autasustamiseks vabariigi presidendile.

Võrumaalt valis komisjon presidendile esitamiseks järgmised kodud:

  • Ilona Kalinskaja ja Mati Põder – Nostalgiatalu Uue-Saaluse külas Haanja vallas
  • Raul, Evi ja Aadu Kurg – Kalda talu Kassi külas Urvaste vallas
  • Ludmilla Bogdanova ja Genadi Kasemaa – Tiigi talu Võrumõisa külas Võru vallas
  • Ruth ja Meelis Raami kodu Kalmuse tn 18 Taara linnaosas Võru linnas

Võru linn esitas ka ühe tööstusmaastiku objekti: AS Ehitusvara tootmishoone Pikk tn 6B, mille vabariiklik komisjon üle vaatas. Parimaks valitakse kogu riigi peale ainult üks eriobjekt ja selleks osutus sel aastal Otepää Lihatööstuse Oskar tootmiskompleks.

Heade näidetena Võrumaal tuleb ära märkida veel Lasva valla Noodasküla perekond Krillo kodu, Meremäe valla Ostrova küla perekond Tulp`i Lilleoru talu, Võru valla Navi küla perekond Kiilo kodu, Sõmerpalu valla Osula küla perekond Vaher`i Maka talu ja Mõniste valla Meelis Mõttuse Metsavenna talu. Hästi on korras Mõniste rahvamaja ja koolikompleks ning eriti tahaks esile tõsta perekond Parksepp`a Hämsaare Puhkekeskust Meegomäe külas. Neid kõiki võib järgnevatel aastatel maakonnakonkursile taas esitada.

Presidendi vastuvõtule augustikuus kutsutakse neli parimat, võitnud kodude pildid on üleval Võru maavalitsuse kodulehel.

Täname kõiki konkursil osalenuid!

Võru maakonna konkursikomisjoni nimel Tiiu Kutti