Rakvere linn lõpetab Koduloomade Varjupaiga tegevuse

Rakvere linnavolikogu 15. oktoobri 2010. a määrusega nr 16 otsustati lõpetada Rakvere linnavalitsuse hallatava asutuse Rakvere Koduloomade Varjupaik tegevus alates 1. jaanuarist 2011.

Rakvere linnavalitsusele tehti ülesandeks korraldada asutuse tegevuse lõpetamine ning teha selleks vajalikud toimingud. Eeltoodust tulenevalt on vajalik moodustada Rakvere Koduloomade Varjupaiga tegevuse lõpetamiseks ajutine komisjon.

Likvideeritakse asutus, kuid varjupaik ja teenus jäävad alles – teenust hakatakse ostma väljastpoolt. 

Allikas: Rakvere linnavalitsus