Stipendium kogukonna elu edendajale

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis kuulutab välja konkursi Domus Dorpatensise stipendiumile, mis on mõeldud kogukonna elu edendajale.

Stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada ning tunnustada kodanikualgatust ning kohaliku elu edendamist. Stipendium on mõeldud isikule, kes läbi oma tegevuse on oluliselt kaasa aidanud kogukonna üldisele arengule või on silma paistnud kogukonna jaoks olulise saavutusega. Stipendiumi suurus on 15 000 krooni.

Stipendiumile saavad kandideerida kõik Eesti Vabariigi alalised elanikud. Stipendiumile võib esitada nii iseennast kui ka teisi sobilikke kandidaate. Taotlemiseks tuleb saata SA-le Domus Dorpatensis kas posti või e-posti teel:
– vabas vormis kirjutatud stipendiumiavaldus;
– kandidaadi curriculum vitae;
– põhjendus taotlusele koos kandidaadi saavutuste mõju kirjeldusega ning soovitajate kontaktidega.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2010. Hilinenud taotlusi ei arvestata. Stipendium eraldatakse vastavalt stipendiumi statuudile. Stipendiumi eraldamise otsus tehakse avalikuks stipendiumi üleandmisel kodanikupäeva ürituste raames 2010. aastal novembri lõpus.

Lisainfo: Teaduse ja Kultuuri SA Domus Dorpatensis, www.dorpatensis.ee

Tantsutaat Ullo Toomi nimelise stipendiumi
saavad Kadri Valner ja Anneli Ammas

2010. aasta Ullo Toomi nimelise stipendiumi saavad tantsupidude ajalugu käsitleva teose „75 aastat Eesti tantsupidusid“  kaasautorid Kadri Valner ja Anneli Ammas.  Stipendium antakse üle teisipäeval, 14. septembril kell 12 Tallinna raekojas.

Ullo Toomi Fond annab  igal aastal tantsutaadi sünniaastapäeval välja stipendiumi eesti rahvatantsul ja autoritantsul põhineva silmapaistva tegevuse eest. Stipendiumi andmise aluseks võivad olla edukad esinemised, rahvatantsu käsitlev(ad) või harrastajatele mõeldud publikatsioon(id) või muud teostatud projektid.

Ullo Toomi Fondi haldusnõukogu otsustas sel korral anda stipendium Anneli Ammasele, kes on tantsupidude ajalugu käsitleva raamatu „75 aastat Eesti tantsupidusid“ tekstide autor ning Kadri Valnerile, kes on sama raamatu projektijuht ning põhitekstide autor.

Mõlemad stipendiaadid on rahvatantsu valdkonna jäädvustamise aktiivsed edendajad. Peale rohkete teemakäsitluste meedias on Kadri Valner tänavu aasta alguses  kaitsnud Tallinna ülikooli psühholoogia instituudis magistritöö pealkirjaga „Tantsupeoprotsessis osalevate rahvatantsujuhtide tööga rahulolu ning selle seosed tööga seotud kontrolliulatuse, subjektiivse heaolu, motivatsiooni ja enesehinnanguga“. Töö kirjeldab tantsujuhtide töörõõmu ning püüab selgust saada, kuivõrd on tantsujuhti „käivitavaks“ jõuks tantsupidude toimumine, palk, rühm jms.

Anneli Ammaselt on peagi ilmumas Mait Agu elu ning tema fenomeni käsitlev raamat, mis täidab olulise tühimiku Eesti tantsu ajaloo jäädvustamisel. Koostöös on Ammasel ja Valneril aga peagi valmimas uus raamat noorte laulu- ja tantsupidude ajaloost.

„75 aastat Eesti tantsupidusid“ ilmus kirjastuse „Varrak“  ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika seltsi koostöös 2009. aastal. Tegemist on mahuka ja kvaliteetköites kultuuriloolise teosega, mis oma 350l leheküljel koondab ühiste kaante vahele ülevaate Eesti tantsupidude traditsioonist ning arengust. Raamatust leiab ülevaate nii peojuhtidest kui ka repertuaarist. Peale Tallinnas toimunud suurte tantsupidude on kirjas ka põhjalik loetelu maakondlikest olulisematest rahvatantsusündmustest.  Köide sisaldab rohkelt kvaliteetset ning huvitavat pildimaterjali. Raamatu kaasautoriteks on peale Valneri ja Ammase paljud meie armastatud tantsupedagoogid, teiste hulgas ka mitmed varasemad Ullo Toomi stipendiumi laureaadid.

Ullo Toomi haldusnõukogu esinaise Ilma Adamsoni sõnul oli raamatul tugev kaasautorite grupp, kuid  just Kadri Valner ning Anneli Ammas on need, tänu kelle suurele tööle ja eestvedamisele see oluline teos tänaseks olemas on. Ullo Toomi oli tantsupidude traditsiooni mõtte algataja ning tantsupidudele tänase tähenduse andja, mistõttu on see raamat otsekui kummardus meie Tantsutaadile, sõnas Adamson.

Ullo Toomi fond on loodud rahvatantsupidude ühe algataja Ullo Toomi mälestuse jäädvustamiseks ja rahvatantsualase tegevuse väärtustamiseks.

Allikas: Eesti Laulu- ja Tantsupeo sihtasutus

Kirjastus Petrone Print jagas lastekodulastele stipendiume

Korraldajad: Viljandi Lions klubist Eve Hinrikus, kirjastusest Petrone Print Epp Petrone ja koreograaf Maido Saar, kes ise lastekodust pärit ja kes noortele autasud kätte andis.

Lõppenud nädala pühapäeval, 5. septembril jagas kirjastus Petrone Print koostöös heategevusfondiga Dharma Viljandis Kondase keskuses kümnele lastekodust ellu astunud noorele stipendiumid.

Toetusraha said kampaania “Toetame hästi õppivaid lastekodunoori” tulemusel kümme stipendiaati, kellest pooled lõpetasid sel kevadel põhikooli ja pooled keskkooli. Noored pidid konkursil osalemiseks kirjutama enda tulevikuplaanidest ning võtma iseloomustused nii koolist kui ka lastekodust.

Alates eelmisest aastast on kirjastus Petrone Print suunanud osa oma tulust heategevuslikeks stipendiumiteks, mis on mõeldud tublidele lastekodunoortele.

“Soovime aidata neid elluastujaid, kellel puudub ema-isa toetus,” ütles kirjastuse juht Epp Petrone, juhtides tähelepanu: “Kõik inimesed, kes on ostnud minu kirjutatud lasteraamatuid “Marta varbad”, “Kust tuli pilv?” ja “Siis, kui seened veel rääkisid”, on olnud osalised. Iga raamatu ostusummast on läinud kümme krooni fondi, millega me nüüd neid noori toetame. Võib tunduda, et 2000 krooni stipendiumiks pole suur raha, aga kooliteed jätkavale ilma vanemate rahakotita noorele inimesele on see kindlasti suureks abiks.”

Lastekodunoortele esinesid kontserdiga Viljandi noored muusikud: Eva-Lotta Vunder, Merlyn Tiit, Eva Kuum.

Loe edasi: Kirjastus Petrone Print jagas lastekodulastele stipendiume