Kirjastus Petrone Print jagas lastekodulastele stipendiume

Korraldajad: Viljandi Lions klubist Eve Hinrikus, kirjastusest Petrone Print Epp Petrone ja koreograaf Maido Saar, kes ise lastekodust pärit ja kes noortele autasud kätte andis.

Lõppenud nädala pühapäeval, 5. septembril jagas kirjastus Petrone Print koostöös heategevusfondiga Dharma Viljandis Kondase keskuses kümnele lastekodust ellu astunud noorele stipendiumid.

Toetusraha said kampaania “Toetame hästi õppivaid lastekodunoori” tulemusel kümme stipendiaati, kellest pooled lõpetasid sel kevadel põhikooli ja pooled keskkooli. Noored pidid konkursil osalemiseks kirjutama enda tulevikuplaanidest ning võtma iseloomustused nii koolist kui ka lastekodust.

Alates eelmisest aastast on kirjastus Petrone Print suunanud osa oma tulust heategevuslikeks stipendiumiteks, mis on mõeldud tublidele lastekodunoortele.

“Soovime aidata neid elluastujaid, kellel puudub ema-isa toetus,” ütles kirjastuse juht Epp Petrone, juhtides tähelepanu: “Kõik inimesed, kes on ostnud minu kirjutatud lasteraamatuid “Marta varbad”, “Kust tuli pilv?” ja “Siis, kui seened veel rääkisid”, on olnud osalised. Iga raamatu ostusummast on läinud kümme krooni fondi, millega me nüüd neid noori toetame. Võib tunduda, et 2000 krooni stipendiumiks pole suur raha, aga kooliteed jätkavale ilma vanemate rahakotita noorele inimesele on see kindlasti suureks abiks.”

Lastekodunoortele esinesid kontserdiga Viljandi noored muusikud: Eva-Lotta Vunder, Merlyn Tiit, Eva Kuum.

Toetuskampaania patrooniks on kahekordne olümpiavõitja Erika Salumäe, kelle elu algas omal ajal lastekodus. Salumäe sõnul läksid konkursi võitnud noorte kirjatükid talle väga hinge:

“Need noored elluastujad teavad, mida elult tahta, ja taotlevad stipendiumi oma õppimise jätkamiseks või isegi kooliasjade ostmiseks, mis arvestades seda, et rahaline toetus ei ole ju suur, on eriliselt liigutav!”

Veel toetas noori sel aastal internetikaubamaja Anttila, kes andis kõigile stipendiaatidele omalt poolt 1000-kroonised kinkekaardid.  Peale selle andis Viljandis tegutsev heategevusklubi Lions Ellips omalt poolt 2000 krooni ühele Viiratsi noortekodu selle aasta elluastujale. Viljandi naised on lastekodunoori aidanud ligi kümme aastat.

“Kõige keerulisem on just see aeg, kui noor inimene peab lastekodu toetava tiiva alt lahkuma,” kirjeldas üks Viljandi lionsitest, Eve Hinrikus. “Ta peab ühtäkki nii emotsionaalselt, majanduslikult kui ka logistiliselt ise hakkama saama, aga see on keeruline.”

Tagareas jutlemas (vasakult): noortele linnaekskursiooni korraldanud giid Heli Grosberg, Dharma heategevusfondi juht Malle Eenmaa, Viljandi Lionsklubi naised ja Viljandi linnavalitsuse sotsiaalameti juhataja Helmen Kütt.

Selle aasta stipendaadid on kasvanud erinevates Eestimaa paikades: peale  Viiratsile on edukaid lastekodunoori Maidlast, Narvast, Tartust, Keilast ja Tallinnast.

Noortega tuli stipendiumite üeandmisel rääkima tantsupidude üks juhte, koreograaf Maido Saar, kes samuti on kasvanud lastekodus. Peale stipendiumite ja kingituste üleandmise toimus konkursi võitnud noortele kontsert, kus esinesid Eva-Lotta Vunder, Merilyn Tiit ja Eva Kuum, ning ekskursioon Viljandi lossimägedes ja vanas veetornis.

Petrone Print ja heategevusfond Dharma plaanivad ka järgmisel aastal vähemalt kümnele tublile lastekodunoorele stipendiume jagada. Nad kutsuvad ka teisi osalema ja aitama.

“Kui oleks selline MTÜ või firma, kes saaks lisada samasse kampaaniasse kasvõi ühe omanimelise stipendiumi, 2000 krooni, see oleks väga tore,” sõnas Epp Petrone. “Ideaal on minu meelest see, kui me ei pea mitte tublide vahel konkurssi pidama, vaid suudame kõigile tublidele lastekodunoortest elluastujatele stipendiumid anda.”

Sihtasutus Dharma arvele 221018171111 Swedbankis võivad ka eraisikud raha kanda järgmise aasta toetusteks, märksõnaks “lastekodulaste stipendium”,  ka iga sada krooni on abiks.

Firmadele-organisatsioonidele koostööks kontakt: dharma@dharma.ee ja telefoninumber 699 8310. Dharma heategevusfond korraldab lastekodunoorte stipendiumite logistikat. Ka Petrone Print kannab kõigepealt oma stipendiumiraha neile ja sealt läheb see edasi noortele.