Meremäel on olemas vabatahtlikud päästjad

meremae_p66stjad7.novembril toimus oktoobris asutatud Mittetulundusühingu Meremäe Vabatahtlikud Päästjad esimene üldkogu.

Üldkogul anti päästjate koolituse läbinutele üle päästja tunnistused ning valiti uus juhatus. Meremäe Vabatahtlike Päästjate ühingu juhatusse kuuluvad Mikk Kooser, Elmer Suleva ja Karl-Joan Rahusoov. Meremäe priitahtlik päästekomando peab valmis olema kodude kaitseks 25.novembriks. Selleks ajaks peaks olema komando komplekteeritud kõigi hädapäraste päästevahenditega ning Meremäe vallalt saadud päästeauto peab olema töökorras ja väljasõiduvalmis.

Avatud on taotlemine kohaliku omaalgatuse programmist

Regionaalministri haldusalas oleva kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.
Projektide toetamiseks on 2013. aastal kokku 1,1 miljonit eurot.
Taotlejaks võivad olla:
  • avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
  • avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel;
  • seltsingud kuni 2500 elanikuga asulates (külades, alevikes, alevites, linnades).

Programm jaguneb neljaks eraldi taotlusvooruga meetmeks: kogukonna areng, kogukonnapärand, kohaliku elukeskkonna parandamine ja kogukonnateenused ning õpiringid.

Toetuste andmise kord ja tingimused ning taotlusvormid on allalaadimiseks aadressil http://www.kysk.ee/?s=1180
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. aprillil ja 1. oktoobril 2013 .a. asukohajärgsesse maavalitsusse.

Lisateave: Saima Mänd, KÜSK, tel 6560 487, 5301 3652, e-post: kysk@kysk.ee ja  Kerli Kanger, Võru Maavalitsus, e-post kerli@mv.werro.ee, tel 7868 322.

KOP infopäev toimub 13. märtsil kell 11.00 Võru Maavalitsuse II korruse saalis.

Infopäev on tasuta ja eelregistreerimiseta! Lisainfo Kerli Kanger, e-post kerli@mv.werro.ee, tel 7868 322.