Mate Talgute eesmärgid esimese nädalaga saavutatud

Eelmisel nädalal hoo sisse saanud matemaatikavõistlus Mate Talgud on saavutanud esimese seitsme päevaga ürituse korraldaja 10monkeysi poolt ettevõtmisele seatud eesmärgid. 65% kõigist Eesti koolidest on end võistlusele kirja pannud ja valdav osa registreerunud õpilastest on Math Worldi digitaalset õppekeskkonda oma matemaatikaoskuste parandamiseks juba ka proovinud. Nii õpilaste kui ka õpetajate huvi tänapäevaste õppematerjalide vastu on suur.

Võistlusel osalevate koolidega on võimalik tutvuda ettevõtmise kodulehel.

Hall of Fame’i edetabelis. Nädalaarvestuses käib klasside vahel tihe rebimine Taibula mänguasjakaupluse poolt väljapandud loovate ja arendavate auhindade nimel. Talgute parimkategoorias enim punkte koguv klass võidab aga Lenovo tahvelarvutite komplekti. Kuna tahvelarvutite viimine ühest klassiruumist teise on vaevatu, siis on peaauhind kasulik kõigile võidu koju toonud kooli õpilastele. Loodame, et auhind aitab koolil õppetööd endisest veel tõhusamalt korraldada.

Mate Talgute idee läks liikvele ka meedias tähelepanu äratanud diskussioonist, mille kohaselt kasutab valdav osa koole endiselt traditsioonilisi õppevahendeid, mis digitehnoloogiaga harjunud õpilasi enam endisel moel ei köida. Kuna õpetamise kõrvalt pole õpetajatel uuenduslike õppemeetodite väljatöötamiseks päevas piisavalt töötunde, tekib küsimus, mida ettevõtted selle nimel teha võiksid, et koolielu endisest paeluvamaks muuta.

10monkeysi välja töötatud Mate Talgud pakuvad algklassidele võimaluse kasutada tasuta mängulist matemaatika õppekeskkonda,et äratada sel moel õpilastes õhinat matemaatika maagilise maailma vastu. Õpetajate sõnul lahendavadki lapsed ülesandeid lausa uskumatu innukusega. Koolides tundub olevat suur vajadus uuenduslike õppematerjalide järele, mida õpetajad traditsiooniliste vahenditega paralleelselt kasutada võiksid.

10monkeys on hariduslike mängude arendaja, kes loob matemaatika õppimise rakendusi lastele. 10monkeys.com’i õpetlikud mängud on ehitatud üles soomlaste pedagoogikale toetudes ja neid kasutatakse ülemaailmselt nii koolides õppevahenditena kui ka kodudes harjutamise viisina. 10monkeys Math World on aastal 2012 arendatud koolidele suunatud mänguline matemaatika harjutusprogramm.

Algastme klassidele mõeldud Mate Talgud algavad täna

Foto: real.edu.ee
Foto: real.edu.ee
Eesti algkoolides algab täna kevadsemestri kestev Mate Talgud nimeline võistlus, mille eesmärgiks on motiveeritakse lapsi koolis matemaatikat õppima. Mate Talgud on mänguline võistlus, mille vältel on kõigil algkoolidel võimalus kasutada digitaalset matemaatika õppekeskkonda tasuta. Mängides on koolidel võimalus võita huvitavaid õppimist motiveerivaid auhindu.

Selles 1.-4. klassidele suunatud võistluses võivad osaleda kõik Eesti algkooli õpilased. Valdav osa koole ongi end juba kirja pannud. Praeguseks on Mate Talgutele registreerinud üle 60% Eesti koolidest.

Projekti on korraldanud hariduslikke rakendusi arendav 10monkeys ühes koostööpartnerite Lenovo ja Taibulaga.

Lisaks sellele, et end võistlusele kirja pannud koolid võivad kasutada 10monkeys Math World mängulist õppekeskkonda tasuta, on klassidel igal nädalal võimalus võita vahvaid õppimist motiveerivaid auhindu. Klass, kes kogu võistluse jooksul kõige aktiivsemalt mängib, saab aga Lenovo Yoga tahvelarvutite komplekti omanikuks.

Vastav üritus korraldati esimest korda Soomes 2014. aasta sügisel ja sellest ajast alates on Math World kasutusel suuremal osal Soome algkoolidest. Küsitluse kohaselt peavad õpetajad Math Worldi kasulikuks õppematerjaliks ja 95% õpetajatest soovitab seda julgelt ka teistele õpetajatele.

“Oleme kasutanud õppekeskkonda matemaatika tunnis ja see haaras konksu otsa nii õpilased kui ka õpetaja,” naerab Petri Ahokas – matemaatika õpetaja kes on kasutanud Math Worldi juba eelmisest suvest alates. “Digitaalsete õpematerjalide üheks eeliseks on lihtsus. Lisaks on igal õpilasel võimalik lahendada ülesandeid endale sobivas raskusastmes. Matemaatikas on lihtne edasi minna, kui algteadmised on omandatud,” lisab Petri Ahokas digitaalse õppimise eelistest.

Allikas: www.matetalgud.ee

Algklassiõpilased hakkavad matemaatikatalguid pidama

Järgmisel nädalal algab Eesti koolides Mate Talgud nimeline võistlus, mille eesmärgiks on motiveerida lapsi õppima matemaatikat ja edendada tehnoloogiliste õppevahendite kasutamist.

Mate Talgud on mänguline võistlus, mille jooksul võivad osalejad kasutada 10monkeys Math World rakendust tasuta. Võistluse periood on 2.2.-24.4.2015. Osaleda võivad kõigi Eesti koolide 1.-4. klasside õpilased. Praeguseks on võistlusele registreerinud ligi 1000 klassi, milles õpib üle 15 000 õpilase. Kampaania korraldaja eesmärgiks on saada osalema vähemalt 50% algkooliealistest õpilastest.

Võistluse korraldajateks on hariduslikke rakendusi arendav 10monkeys, kes on loonud ka talgutel kasutusel oleva Math World rakenduse, ja tehnoloogiaettevõte Lenovo kes on tuntud muu hulgas Yoga tahvelarvutite ja ThinkPad sülearvutite poolest. Võistlus kulmineerub Lenovo poolt välja pandud peaauhinna loosimisega. Lisaks loositakse igal nädalal välja kaks õppimist motiveerivat auhinda Taibula kauplustest.

Vastav üritus korraldati esimest korda Soomes 2014. aasta sügisel. Matikkatalkoot-nimelisest võistlusest võttis osa 80 000 õpilast. Talgud said Soome meedias laialdaselt tähelepanu. Ka koolid andsid ürituse kohta palju positiivset tagasisidet. Küsitluse tulemuste kohaselt peab 96% õpetajatest matemaatikavõistlusi suurepäraseks lapsi õppima motiveerivaks meetodiks. 95% õpetajatest soovitab julgelt Math Worldi ka teistele õpetajatele. Kuna esimesi talguid saatis suur edu, korraldatakse võistlus sel kevadel ka Eestis ja teistest põhjamaades.

“Õppimine ei pea olema tingimata igav ja töömahukas, selleks et olla tõhus. Mängud ja mängulised rakendused on üheks innovatiivseks arengusuunaks, mille abil õppimist edendada,” ütleb 10monkeys’i tegevjuht Katri Björklund.

Laupäeval tunnustatakse parimaid matemaatikaõpetajaid

Foto: real.edu.ee
Foto: real.edu.ee
Laupäeval, 13. detsembril kell 11 tunnustatakse Tartu ülikooli senati saalis professor Gerhard Rägo mälestusmedaliga Eesti parimaid matemaatikaõpetajaid. Silmapaistva matemaatiku ja TÜ professori Gerhard Rägo sünnist möödus 5. detsembril 122 aastat.

Gerhard Rägo medali eesmärk on tunnustada isikuid või kollektiive silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osuta­mise eest matemaatika õpetamise täiustamisel Eesti koolides.

Tänavu antakse medal
– Tartu ülikooli emeriitdotsendile ning koolimatemaatika ja õpetajate ettevalmistamise kauaaegsele eestvedajale Tiit Lepmannile;
– Paide ühisgümnaasiumi matemaatikaõpetajale Anne Lillepeale;
– Kose gümnaasiumi matemaatikaõpetajale Kärt Matiisenile;
– Võru I põhikooli matemaatikaõpetajale Anne Reiljanile;
– Rõuge põhikooli matemaatikaõpetajale Piret Viilule.

Gerhard Rägo (1892-1968) mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu ülikool ja Eesti matemaatika selts. Vastsete laureaatidega kokku on eelnimetatud medal antud 163 isikule või kollektiivile.

Professor Rägo oli silmapaistev matemaatik-didaktik. Ta töötas Tartu ülikoolis välja tulevaste gümnaasiumiõpetajate ettevalmistuskava ning koostas sellekohased õppekavad matemaatika-loodusteaduskonnale. Ta oli ülikoolis õpetajate ettevalmistamisega tegelenud didaktilis-metoodilise seminari juhataja abi ja aastatel 1936-1940 juhataja. Ta on töötanud Tartu ülikoolis dekaani, kateedrijuhataja ja prorektorina.

Allikas: Tartu ülikooli

Põlvamaa parimad noored matemaatikud osalesid rahvusvahelises noorteprojektis

Foto: Karin Viljus
Foto: Karin Viljus

Põlvamaa noored, kes osalesid edukalt 2014. aastal matemaatika olümpiaadi piirkonnavoorus, osalesid 30. maist – 8. juunini 2014 Saksamaa Liitvabariigis Rudolstadt’is rahvusvahelises noorteprojektis, mille raames meisterdasid näituse tarbeks koos Saksa noortega matemaatika teemalisi elemente.

Reisi korraldanud Põlva Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist Karin Viljus jäi noorte tegemistega väga rahule. “Taaskord saan tõdeda, et Põlvamaal elavad rõõmsameelsed, osavad ja nutikad noored” sõnas Viljus.

Põlvamaalt osalesid projektis Karina Valdas Krootuse Põhikoolist, Tarmo Veskemaa Kanepi Gümnaasiumist, Triin – Mirjam Tark Põlva Ühisgümnaasiumist, Ranar Kihho Friedebert Tuglase nimelisest Ahja Koolist, Krete Auser Värska Gümnaasiumist, Elo Meriste Vaste – Kuuste Koolist ja Janne Jaago Räpina Ühisgümnaasiumist.

Lisaks näituse elementide meisterdamisele tutvusid noored Biomeileriga (lihtsa looduliku energia süsteemiga, kus on kasutatud ainult spiraaltoru, vett ja hakkepuidu kompostihunnikut) ja rokokoo näitusega Heidecksburgi lossis. Osaleti geoseiklusel ning noored avastasid ning proovisid kätt kiltkivitööstuses ja lõõgastusid veekeskuses Saalemaxx.

Valminud näitus “Minimathemathikum” hakkab ringi rändama Põlvamaa koolides alates septembrist.

Rägo medaliga tunnustatakse Eesti parimaid matemaatikaõpetajaid

Laupäeval, 8. detsembril tunnustatakse Tartu ülikoolis professor Gerhard Rägo medalitega Eesti parimaid matemaatikaõpetajaid. Silmapaistva matemaatiku ja TÜ professori Gerhard Rägo sünnist möödus 5. detsembril 120 aastat.

Gerhard Rägo medali eesmärk on tunnustada isikuid või kollektiive silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osuta­mise eest matemaatika õpetamise täiustamisel Eesti koolides.

Tänavu pälvivad medali Andi Kivinukk (Tallinna ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi professor), Väino Külvi (endine Vändra gümnaasiumi matemaatikaõpetaja), Lemmi Nael ja Arvo Press (Pärnu Koidula gümnaasiumi matemaatikaõpetajad), Sirje Sild (Nõo reaalgümnaasiumi matemaatikaõpetaja), Maaja Valter (Lääne-Viru maavalitsus, haridus- ja sotsiaalosakonna inspektor, Rakvere eragümnaasiumi matemaatikaõpetaja) ning Tallinna reaalkool tervikuna.

Gerhard Rägo (1892-1968) mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu ülikool ja Eesti matemaatika selts. Vastsete laureaatidega kokku on eelnimetatud medal antud 150 isikule või kollektiivile.

Professor Rägo oli silmapaistev matemaatik-didaktik. Ta töötas Tartu ülikooli välja tulevaste gümnaasiumiõpetajate ettevalmistuskava ning koostas sellekohased õppekavad matemaatika-loodusteaduskonnale. Ta oli ülikoolis õpetajate ettevalmistamisega tegelenud didaktilis-metoodilise seminari juhataja abi ja aastatel 1936-1940 juhataja. Ta on töötanud Tartu ülikoolis dekaani, kateedrijuhataja ja prorektorina.

Mälestusmedalite üleandmine toimub 8. detsembril algusega kell 12.30 Tartu ülikooli senati saalis.

Virge Tamme