EESTI BIOGRAAFIKA STIPENDIUMI PÄLVISID ROOSMARII KURVITS JA ANU PALLAS

SA Eesti Rahvuskultuuri Fondi visuaal ja lõik Aldo Kalsi raamatust „Kaks elu”.
Fotokollaaž: Urmas Saard / Külauudised

28. septembril toimunud Eesti Rahvuskultuuri Fondi Eesti biograafika stipendiumi allfondi halduskogu koosolekul otsustati määrata järjekorras 11. stipendium Roosmarii Kurvitsa ja Anu Pallase aastatepikkuse suuremahulise uurimis- ja koostamistöö tulemusena valminud elektroonilisele käsikirjale „Eesti ajakirjanduse biograafiline leksikon 1668–1940“ (2022).

Oma raamatus „Kaks elu” kirjutab ajaloo- ja filosoofiadoktor Aldo Kals Eesti biograafika stipendiumist ja biograafika preemia saamisloost. Ülikooli ajalooõpingutest pärit huvi elulugude vastu viis Aldo Kalsi koos abikaasa Malliga 1975. aastal Pärnu-Jaagupi kihelkonna biograafialeksikoni „Tuntud korbelaste elulood” koostamisele. Aja jooksul tekkis soov üleriigilises ulatuses tunnustada Eesti elulookirjutajate ja biograafialeksikoni koostajate saavutusi.

Biograafika preemia kuulutati välja Tartus Eesti Pimedate Muuseumi neljandatel muuseumipäevadel 1990. aasta kevadel. Vastavalt preemia põhikirjale on seda nüüdseks iga kolme aasta järel vahemikus 1993 kuni 2023 jumalatosinal korral välja antud.

„Preemia on koosnenud tagasihoidlikust rahaümbrikust, diplomist, 18. sajandi hernhuutlasest pimeda elulookirjutaja Mäletu Jaani sümboolsest soolavakast, Eesti pimedate ajalooraamatutest ja mõnest pimedate valmistatud tarbeesemest,” kirjeldab Kals. Ta ütleb, et preemia sisuline kaal on olnud rohkem moraalne, kui aineline. „Preemia laureaadid on kindlasti hinnanud ennekõike väljaandjate head tahet.”

Iga preemia puhul oli tegemist ühekordse projektiga, mis osutus juhuslikuks ja jätkusuutmatuks. „Hinge puges kartus, et ettevõtjate jõu raugedes preemia hääbub,” tunnistab Kals. „Selle ennetamiseks sai 2004. aastal võetud kurss preemia kujundamisele Eesti Rahvuskultuuri Fondi Eesti biograafika stipendiumiks, mis sai 2008. aastal ka teoks.”

Eesti biograafika stipendiumi loomisel ja arendamisel on Aldo Kals toetunud oma sõpruskonnale ja kodukohale, omaaegsele Halinga vallale Pärnumaal ja selle elanikele. Halinga vald omistas Kalsile selle stipendiumi loomise eest 2012. aastal oma valla uhkuse tiitli, mida ta nüüd jagab rõõmuga koos kõigi annetajatega.

„Soov on Eesti kultuuri pisut toetada ja seda stipendium ka teeb,” lausub Kals rahulolevalt. Huvi korral saab lähemalt lugeda, ka stipendiumi saajatest, raamatu „Kaks elu” lehekülgedelt 179 ja 180.

KU päevatoimetaja