KUUSE-KOOREÜRASKI TEISE PÕLVKONNA TULEKUL

Kuuse kooreüraski vastsed ja nukud. Foto: Keskkonnaagentuur

Keskkonnaagentuuris ja Riigimetsa Majandamise Keskuses (RMK) kogutud andmed kuuse-kooreüraski lendluse kohta näitavad, et saabunud soojade ja kuivade ilmade püsimisel võib üraskite teine põlvkond kooruda juba juuni keskel. Seega palutakse metsaomanikel tõrjega jätkata.

Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhataja Taivo Denksi sõnul on esimesed helepruunid vastkoorunud noormardikad kevadel langetatud püünispuude koore all vähemalt Tartumaal juba tuvastatud. “On võimalik, et juuni lõpuks või juuli alguseks on noormardikad enamikus Eesti paigus valdavalt juba koorunud, kui niiskem ja jahedam ilm üraski arengut vahepeal ei pidurda,“ selgitas Denks.

peatselt kooruvate teise põlvkonna noormardikate meelitamiseks on käes aeg uute püünispuude langetamiseks

Denksi ütlust mööda näitab feromoonpüünistega käesoleval nädalal tabatud isendite hüppeline tõus, et osa koore alt juba varem väljunud esimese põlvkonna vanamardikatest rajab sõsarhaude. See tähendab, et nende ja iseäranis peatselt kooruvate teise põlvkonna noormardikate meelitamiseks on käes aeg uute püünispuude langetamiseks. Siiski peaks olema eelnevalt kindel, et langetatavad püünispuud saavad juulis või augustis – täpsem aeg sõltub ilmast – metsast välja veetud. Vastasel juhul on parem jätta need nö teise ringi püünispuud üldse langetamata.

Keskkonnaagentuur kutsub Loodusvaatluste äppi sisestama üraski vaatluseid!

Kutsume nii metsaomanikke kui ka looduses liikujaid otsima ja võimalusel pildistama kuuse-kooreüraskite värskelt asustatud kuuski tüve läbimõõduga vähemalt 15 cm, mille võrad on rohelised, kuid tüve alumise osa koores on ümmargused üraskite sisenemisavad (läbimõõt ca paar mm) ja tüve jalamil leidub peent näripuru. Vaatlused saab edastada Keskkonnaagentuurile kasutades Loodusvaatluste nutirakendust. Nutirakendusega esitatud ning RMK üraski vaatluseid näeb Keskkonnaportaali kaardil metsa sektsiooni kihtidel.

KU päevatoimetaja