MEELETU KOORMUS JA MEIGIVABADUS EHK MÜÜDID NAISTEST KAITSEVÄETEENISTUSES

Foto: Kaitseressursside Amet

Ajateenistus nõuab tippvormi, mehelikku olekut, lühikesi juukseid ja meikimata nägu ning pakub piiratud karjäärivõimalusi – need on vaid mõned näited naisi ja ajateenistust puudutavatest müütidest. Kaitseressursside Amet selgitab, et kuigi viimaste aastate jooksul on ajateenistusse jõudvate naiste hulk mitmekordistunud, ringlevad müüdid edasi.

“Ajateenistus on läbilõige meie ühiskonnast, kust leiab väga erineva füüsilise võimekusega naisi ja mehi. Esikohal on kindlasti meeskonnatöö ja väljaõpe, kus naistelt eeldatakse n-ö mehelikku käitumist sama palju kui meestelt n-ö naiselikku käitumist. Päris kindlasti on kaitsevaldkonnas naistel meestega võrdsed võimalused,” avab Kaitseressursside Ameti kaitseväekohustuslaste osakonna juhataja Merle Peedoson kaitseväe olemust.

Peedosoni sõnul näeb igal aastal ajateenijate ridades üha rohkem naisi. Mõned soovivad pärast keskkooli ja enne edasisi õpinguid mõtlemispausi võtta, teised tahavad end proovile panna ning kolmandad näevad ajateenistuses võimalust mitmekülgse karjääritee alustamiseks. On kindlasti ka neid, kes mõelnud ajateenistuse peale, kuid siiski müütide hirmus väärt mõttest loobunud.

Kaitseväekohustuslaste osakonna juhataja koondas kokku need müüdid, mis ajateenistusele mõtlevaid noori naisi enim heidutavad ning selgitab, kuidas ajateenistuses asjad tegelikult käivad.

Naised peavad olema ajateenistuseks tippvormis

Meeletu füüsiline koormus kaitseväes liigitub pigem linnalegendide hulka. Ajateenistuses on läbilõige meie ühiskonnast, kust leiab väga erineva füüsilise võimekusega mehi ja naisi ning nad kõik peavad sarnaselt ülesannetega hakkama saama. Muidugi peab arvestama, et just ajateenistuse alguses ehk sõduri baaskursusel pööratakse füüsilisele poolele rohkem rõhku. See hõlmab endast näiteks hommikuvõimlemist, rännakuid, sportmänge ja takistusriba läbimist. Ühtlasi hinnatakse ajateenijate füüsilist vormi üldfüüsilise testiga, mis koosneb kahe minuti jooksul tehtavatest kätekõverdustest ja istessetõusudest ning 3200 meetri jooksust. Füüsiliste testide osas kehtivad naistele ja meestele erinevad normid. Testi mitte läbimisel aga ajateenistus kindlasti läbimata ei jää. Kogu teenistuse jooksul on rõhk võimete järkjärgulisel arengul nii individuaalselt kui ka meeskonnana. Teenistuse sujuvamaks läbimiseks on soovitatav enne teenima asumist tervisesporti harrastada.

Kaitsevägi ei ole kohustuslikult sooneutraalne, mis tähendab, et naine võib olla temale omaselt naiselik ja mees mehelik.

Ajateenistuses käivad vaid mehelikud naised

Ajateenistuses ja kaitseväes on esiplaanil meeskonnatöö ja väljaõpe ning naistelt eeldatakse ajateenistuses n-ö mehelikku käitumist sama palju kui meestelt n-ö naiselikku käitumist. Tegemist pole rammuvõistlustega, vaid väljaõppega riigi kaitsmiseks, kus igal ühel oma ülesanne. Ka ei ole ajateenistus ainult metsas laagerdamine ning lasketiirus käimine, vaid sinna kuulub väga palju teisi tegevusi, mis riigikaitse seisukohalt väga olulised. Kaitsevägi ei ole kohustuslikult sooneutraalne, mis tähendab, et naine võib olla temale omaselt naiselik ja mees mehelik. Ka kaitseväes võib mees avada naisele ukse ning naine naeratades selle eest tänada.

Ajateenistuses ei õpi midagi kasulikku

Ajateenistus on unikaalne võimalus oma haridustee ja karjääri jätkamiseks. Ajateenistuse käigus areneb noorte distsipliin, enesekindlus ning stressitaluvus, mis on edaspidises elus tähtsad oskused. Samuti on võimalik 11 kuud vältavas teenistuses läbida nooremallohvitseri kursus, peale mida avaneb võimalus juhtida ka teisi ajateenijaid. Samuti on võimalik läbida autojuhi kursus ning omandada näiteks veoautojuhi load. Peale ajateenistust on võimalik jätkata karjääri kaitseväes. Isegi kui peale ajateenistuse lõppu pole plaanis oma tulevikku kaitseväega siduda, annab ajateenistuse läbimine eluks vajalikud oskused ning on väärt lisa CV-s, mida ka tööandjad järjest rohkem hindavad.

Naiste karjäärivõimalused on kaitsevaldkonnas napid

Karjääri ehitamisel on naised ja mehed kaitsevaldkonnas võrdsed ning seejuures ei pea nad ilmtingimata kandma vormi. Teenistujad jagunevad tegevväelasteks ja tsiviilteenistujateks. Kaitsevaldkond on väga mitmekülgne ja ei tegele ainult ajateenijate koolitamisega. Selle valdkonna ametid on seotud infotehnoloogia, rahvusvahelise koostöö, meedia, arstiteaduse ja teiste väga erinevate valdkondadega. Lisaks kaitseväele on kaitseministeeriumil mitmeid teisi allasutusi, kus kõigis hinnatakse ajateenistuse läbimist. Üheks nendest on Kaitseressursside Amet. Tähtis on märkida, et just ajateenistuse läbimine annab soovijale tugeva eelise nendele kohtadele kandideerimisel. Kaitsevaldkonnas töötades võid olla kindel, et saad õiglast palka ja palganumber ei sõltu sinu soost.

Ajateenistuses on lühikeste juuste ja meigivabaduse poliitika

Ajateenija soeng peab olema korrektne ja juuksed ei tohi katta laupa, kõrvu, kaela. Naisajateenijal tuleb pikemaid kui õlgadeni juukseid kanda ühe korrektse ja tagasihoidliku kinnitusvahendiga kinniseotult. Soeng peab võimaldama vormimütsi ja teiste peakatete korrektset kandmist. Samuti võivad naised ennast tagasihoidlikult meikida, lubatud on ka küünte värvimine tagasihoidliku lakiga ning küüned võivad olla päris pikad, koguni 5mm üle sõrmeotsa. Ehetest on lubatud kanda abielusõrmust. Kõik piirangud on seotud eelkõige ohutuse ja isikliku hügieeniga. Ajateenistuse läbinud naised soovitavad ajateenistusse kaasa võtta kõik hooldusprotseduurideks vajaliku – näokreemi, näomaski, ihupiima, meigieemaldusvahendi ja kõik muu, mida naine tavaliselt oma naha, küünte või juuste eest hoolitsemisel kasutab. Ajateenistuse keskkond ja vahendid, nt maskeerimisvärvid, nõuavad nahahooldusele suurema tähelepanu pööramist, ja seda naised oskavad.

Kui oled ajateenistusega alustanud, siis ei saa seda enne 8 või 11 kuu täitumist lõpetada

Erinevalt meestest on ajateenistusse asunud naistel õigus loobuda teenistusest 90 päeva jooksul alates ajateenistusse asumisest. 90 päeva möödumisel märgitakse teenistust jätkanud naise andmed kaitseväekohustuslaste registris ajateenija andmetena ning varem kaitseväekohustuseta naine loetakse kaitseväekohustuslaseks. Pärast 90 päeva möödumist tõesti enam lõpetada ei saa, kuid kui naine on saanud hakkama 90 päeva, siis saab ta hakkama kuni teenistuse lõpuni.

Teabepäevad naiste võimalustest Kaitseväes

Kui oled 15-26 aastane naine, siis tule teabepäevale, mis tutvustab naiste võimalusi Kaitseväes. Üritusel saad informatsiooni kaitseväekohustuse võtmise ja sellega kaasneva kohta, rohkem teada ajateenistuse olemusest, aimu edasistest karjäärivõimalustest Kaitseväes, kuulata kogemuslugusid nii ajateenistuses olevatelt kui ka Kaitseväes teenivatelt naistelt ning tutvuda sõduri varustusega.

Järgmised teabepäevad:

15. märtsil Pärnus (Strand SPA & Conference Hotel)

22. märtsil Võrus (kino Kannel)

29. märtsil Narvas (TÜ Narva Kolledži Peahoone)

KU päevatoimetaja

Lisainfo: https://www.kra.ee/naisedvormi