PÄRNU KESKUSLINNAS ELANIKE ARV KAHANES, OSAVALDADES KASVAS

Pärnu kesklinn. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga on Pärnu linna elanike arv võrreldes aastatagusega pisut langenud – kui 2020. aasta 1. jaanuaril oli Pärnus (keskuslinnas ja kolmes osavallas kokku) 51 504 elanikku, siis 2021. aasta 1. jaanuaril 51 334. Neist mehi 23 533 ja naisi 27 801.

Rahvastikuregistri andmetest nähtub, et aastaga langes elanike arv enim keskuslinnas: 2020. aasta alguses oli Pärnu keskuslinnas 40 314 elanikku, ent 2021. aasta 1. jaanuaril 40 067.

Seevastu kõigis kolmes Pärnu osavallas elanike arv aastaga kasvas. Käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga on Audru osavallas elanikke 5998 (mullu samal ajal 5970), Paikuse osavallas 3995 (mullu 3954) ning Tõstamaa osavallas 1274 (aasta tagasi 1266).

Iive oli terve aasta lõikes negatiivne.

Ainus kuu, kus sündide ja surmade arv oli Pärnus võrdne (52), oli juuni. Kõigil teistel kuudel ületas surmade arv sünde. Kõige rohkem Pärnu inimesi (75) suri möödunud aastal aprillis.

Pärnu perekonnaseisutoimingute- ja rahvastikuregistriteenistuse juhataja Kristina Artma sõnutsi sündis Pärnus eelmisel aastal vähem lapsi kui üle-eelmisel aastal.

„2020. aastal lisandus Pärnusse 464 uut ilmakodanikku, kelle elukohaks oli rahvastikuregistri järgi Pärnu linn. 2019. aastal oli Pärnu aadressiga lapsi 507,“ sõnas Artma.

Negatiivse loomuliku iibe kõrval mõjutas Pärnu elanike arvu siseränne ning siingi on numbrid tunamullustest tagasihoidlikumad.

„Eesti teistest omavalitsustest saabujaid ehk neid, kes asusid Pärnusse elama ja registreerisid end Pärnu linna kodanikuks, oli eelmisel aastal kõige rohkem septembris (197) ja kõige vähem aprillis (67). Statistikast on näha, et eriolukorra ajal märtsist kuni maini oli läinud aastal võrreldes 2019 aastaga kõige vähem liikumist ehk ühest omavalitsusest teise kolimist ja elukohaga seotud toiminguid,“ ütles Artma.

2020. aastal sõlmisid Pärnu perekonnaseisutoimingute- ja rahvastikuregistriteenistuse spetsialistid 236 abielu ja lahutasid 87 abielu. 2019. aastal olid need numbrid pisut suuremad: siis registreeriti Pärnus 284 abielu ja 92 lahutust.

KU päevatoimetaja

Samal teemal:

TORI VALLAS JUMALATOSIN INIMEST ALLA TOSINA TUHANDE

LÄÄNE-HARJU RAHVAARVU KASVAMINE