KONKURSS AINO JÄRVESOO AUHINNALE

Riina Solman. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Rahvastikuminister ja Pere Sihtkapital kuulutasid välja konkursi Aino Järvesoo nimelisele auhinnale.

Rahvastikuminister ja Pere Sihtkapital kuulutasid 23. septembril välja konkursi professor Aino Järvesoo auhinnale. Auhind antakse välja neile, kes on rahvastiku arengu või selle valdkonna edendamisega ühiskonnas või meedia vahendusel eriliselt silma paistnud. Kandidaate auhinnale saab esitada kuni 23. oktoobrini.

Aino Järvesoo, kelle sünnist möödub 23. septembril 110 aastat, oli suure missioonitundega naine. Tema soov oli, et Eesti rahvaarv kasvaks ja ta panustas selle eesmärgi saavutamiseks suure osa oma ajast ja varast. „Mis on tähtsam kui rahva püsimajäämine?“ küsis Aino Järvesoo.

“Aino Järvesoo lähtus oma tegevuses kahest olulisest mõttest – suurendada sündivust ning et juba sündinud lapsed kasvaksid haritud inimesteks,” ütles rahvastikuminister Riina Solman. Ta lisas, et nendest samadest põhimõtetest lähtume poliitika kujundamisel ka täna. “Eesti kestab seni, kuni kestab meie rahvus ning rahvuse kestmise aluseks mõistagi, on positiivne iive ja järjest suurenev tervelt elatud aastate hulk. Samuti oleme üles ehitanud haridussüsteemi, mis toetab ja soosib õppimist neil lastel, kes seda vähegi soovivad ning kelle perekond ja lähedased seda vähegi toetavad,” tõi Solman välja

Järvesoo nimeline auhind antakse üle tänavu 27. novembril kolmes kategoorias:

– kandidaadile, kes on oma elutööga pikaajaliselt ja silmapaistvalt panustanud Eesti rahva edasikestmisse ja arengusse, sh lastega perede heaolu, rahva tervise, inimeste annete arendamise või üleilmse eestlusega seoses;

– kandidaadile, kes on ajakirjanduses või muudes meediakanalites paistnud silma Eesti rahva ning eestluse kestmise teema asjatundliku ja sisuka käsitlemisega;

– kandidaadile, kes on oma tegevusega silmapaistvalt panustanud eestluse kestmisesse ja arengusse välismaal.

“Aino Järvesoo esindas mõtteviisi, et meie kõigi ülesanne on anda panus eestluse jätkumisele rahvastiku või kultuurilise arengu vaatest. Järvesoo nimelise auhinna väljaandmine on väga hea põhjus tunnustada neid, kes on panustanud Eesti rahva edasikestmisse ja arengusse. Auhinna väljaandmisega toome Aino Järvesoo mälestuse taas avalikkuse ette,” põhjendas Solman auhinna väljaandmist

„Teeme rahvastikuministri ja Siseministeeriumiga tihedat koostööd rahvastiku ja rahvusriigi kestlikkuse kindlustamisel ning koostöö Aino Järvesoo auhinna välja andmisel on loogiline samm meie ühises tegevuses,“ avas koostöö tagamaid Pere Sihtkapital SA tegevjuht Ants Frosch. Ta lisas, et Järvesoo nimelise auhinna väljaandmisega saab tuua avalikku arutellu taas meie rahvastiku ja rahvusriigi teemad ning nende seotuse Aino Järvesooga.

Pere Sihtkapital on 2019. aastast tegutsev rahvastikupoliitika valdkonna mõttekoda Eestis, kes on partneriks valitsusele, avalikule- ja erasektorile ning laiemale üldsusele. Pere Sihtkapitali eesmärk on aidata kindlustada Eesti rahvastiku ja rahvusriigi kestlikkus. Eesmärk tugineb põhiseadusele, mille kohaselt peab riik tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.

Vabas vormis ettepanekud kandidaatide kohta on oodatud kuni 23. oktoobrini Pere Sihtkapitali e-posti aadressile pere@peresihtkapital.ee.

Esitatud nominente tunnustab rahvastikuminister koos sihtasutuse esindajaga tänavu 27. novembril Riigikogu Valges saalis.

Aino Järvesood mälestatakse tema 110. sünniaastapäevale pühendatud tänujumalateenistusel 27. septembril kell 17.00 Harkujärve Kogukonnakeskuses, mis rajati muuhulgas Järvesoo annetuste toel. Samas avatakse ka Järvesoo bareljeef.

Rohkem infot Aino Järvesoo ja temanimelise auhinna üleandmise kohta on leitav siseministeeriumi veebilehel (https://www.siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/rahvastiku-ja-perepoliitika/aino-jarvesoo-nimeline-auhind) ning SA Pere Sihtkapitali veebilehel (www.peresihtkapital.ee).

KU Külauudised