Sindis sõlmiti Koolirahu leping

Koolirahu on Eestis välja kuulutatud 1999. aastast saadik. Lisaks üleriigiliselt toimivale Koolirahu lepingule võivad leppe sõlmida ka kõik koolid iseseisvalt. Kümnete teiste koolide hulgas toimus täna ka Sindi gümnaasiumis lepingu allkirjastamine.

Sindi gümnaasiumis valitseb koolirahu. Foto Urmas Saard
Sindi gümnaasiumis valitseb koolirahu. Foto: Urmas Saard

Lepinguid võib sõlmida klasside kaupa eraldi, aga ka ülekooliliselt. Traditsiooni järgivalt kirjutavad Koolirahu lepingule alla koolijuht, õpetajate esindaja ja õpilaste esindaja. Sindi gümnaasiumis andsid allkirja hoolekogu õpetajate esindajad õpetaja Silva Sikk ja õpetaja Maia Agar, õpilaste esindajatena õpilasesindusest Vanessa Viikoja ja Pilleriin Pihelgas. Viiendana pani lepingule oma käe alla direktor Ain Keerup. „Me asetame selle lepingu raami sisse ja paigutame koolis nähtavale kohale,” lubas Keerup.

Koolirahu leping on hea moodus õpetajate ja õpilaste vahel kokkuleppeid välja töötada, millisel viisil koolikeskkonna toimimist paremaks muuta. Üleriigiline Koolirahu leping sõlmitakse iga kooliaasta alguses haridus- ja teadusministri ning Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esindaja vahel. Tänavune Koolirahu kuulutati algavaks õppeaastaks välja 1. septembril Narva linnuses.

Sindi gümnaasiumis sõlmitud Koolirahu leping, 02.09.2019. Foto Urmas Saard
Sindi gümnaasiumis sõlmitud Koolirahu leping, 02.09.2019. Foto: Urmas Saard

Soovides, et järgneval õppeaastal valitseks koolis töine ja sõbralik meeleolu ning õpilaste ja õpetajate koostöö tugineks teineteisemõistmisele ja usaldusele, lepitakse kokku märkamises, kuulamises, üksteise tunnustamises; ollakse sallivad, hoitakse kokku, aidatakse üksteist; hoidutakse vägivallast ja meelemürkidest; tehakse koostööd ja osaletakse innukalt koolielus; armastatakse õppimist ja õpetamist.

Keerup selgitas, et sõlmides õppeaasta alguses Koolirahu lepingu kinnitab koolipere Sindi gümnaasiumis valitsevat koolirahu.

Urmas Saard

Samal teemal:

Käesoleva õppeaasta Koolirahu leping sõlmiti Narvas. Foto Anna Markova

 

 

 

Alanud õppeaasta Koolirahu kuulutati välja Narva linnuses

Minister Mailis Reps sõbralike maskottide keskel Foto Urmas Saard

 

 

 

Pärnus kuulutati koolirahu välja kahekümnendat korda