Telesaatest lennujuhiks

Esmakordselt otsitakse lennujuhi ametikohale kandidaate läbi telesaate „Taevavalvurid“, mis paneb proovile osalejate oskused ning pingetaluvuse, leidmaks vastutusrikkale ametikohale tugevaid kandidaate.

LennujuhtLennuliiklusteeninduse AS juhatuse liikme ja lennujuhi Üllar Salumäe sõnul valiti värbamiseks telesaate formaat eelkõige seetõttu, et läbi põneva värbamisprotsessi teadvustada laiemalt lennujuhi elukutset ja aidata saatele kaasaelajatel ka ennast analüüsida, kas nad lennujuhiks sobivad. „Lennujuhid vastutavad igapäevaselt tuhandete reisijate ohutuse eest, mistõttu on meile ääretult oluline, et lennujuhi väljaõppe programmi astuksid arukad, julged ja kohusetundlikud inimesed, kes on enese jaoks läbi mõelnud, et just see on amet, millega soovitakse oma tulevikku siduda,“ selgitas Salumäe. Vähemtähtis ei ole ka asjaolu, et lennuliiklus on pidevas kasvutrendis ja selle ohutuks teenindamiseks on vajalik lennujuhte juurde koolitada.

Telesaates ootavad huvilisi põnevad ülesanded, mis panevad proovile osaleja mälu, tähelepanuvõime, ruumilise mõtlemise, loogika, võime töötada meeskonnas jne. „Tänu erinevatele situatsioonidele näeme osalejate võimekust ja potentsiaali saada heaks lennujuhiks ning seeläbi teha värbamises õigemaid otsuseid,“ lausus Salumäe.

Saate võitjat ootab ees ümbermaailmareis ja võimalus astuda lennujuhi väljaõppe programmi Taanis, millele järgneb kuue kuu pikkune praktika Lennuliiklusteeninduse AS-s (EANS). Võimaluse lennujuhiks õppida saavad lisaks võitjale veel kolm osalejat.

Lennujuhid tagavad ohutuse nii maal kui õhus
Lennujuhi Marje Mölderi sõnul on lennujuhid pilootide maapealsed kolleegid, kes suunavad liiklust, juhendavad piloote ohutu tee leidmisel, õhkutõusmisel ja maandumisel. „Samuti on lennujuhtide eesmärk vältida õhusõidukite kokkupõrkeid õhus ning tagada lennuväljale asuvate sõidukite omavaheline veatu koostöö,“ kirjeldas Mölder oma ametit, lisades, et tegu on väljakutseid pakkuva, põneva ning vaheldusrikka elukutsega.

Tema sõnul on lennujuhiks kandideerimise eeldusteks hea pingetaluvus, analüüsioskus ning tugev võimekus lahendada loogika- ja probleemülesandeid. „Ruumitaju, loogiline mõtlemine ning pingelistes olukordades rahulikuks jäämine käivad kõik ühe hea lennujuhi omaduste juurde,“ märkis Mölder, keda paelus ameti juures kiire erialaõppe vorm, võimalus teha tähendusega tööd, pingelise töö eest makstav kõrge tasu ning graafiku alusel töö.

Märtsi alguseni on oodatud telesaatesse kandideerima kõik huvilised, kes soovivad end lennundusega siduda. Kandidaatide eelvalik toimub märtsi lõpus ja võtetega alustatakse aprillis-mais.

Kandideeri saatesse: lennujuht.ee