Noorte organisatsioonid Kaitseväe paraadil

Eesti Vabariigi sajandat aastapäeva tähistaval Kaitsejõudude paraadil osalesid Tallinna ja Harjumaa gaidid, kodutütred, noorkotkad ja skaudid, kelle kanda ning hoida oli 60 MTÜ Eesti Lipu Seltsile kuuluvat sinimustvalget kandelippu.

Noored Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva paraadil Tallinnas Foto erakogu
Noored Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva paraadil Tallinnas. Foto: erakogu

Lisaks isamaaliste noorte organisatsioonide liputoimkondadele rivistusid Vabadussõja võidusamba jalami trepi paremale poolele veel kolm organisatsiooni, kes olid väljas lipu seltsi poolt kingitud piduliku Eesti Vabariigi paraadlipuga. Skautide ja gaidide lipud õnnistati 23.veebruari õhtul Viimsi Jakobi kirikus.

Vasemal poolel moodustasid Tallinna viie gümnaasiumi liputoimkonnad teise lipuspaleeri: Tallinna 21. kool, Jakob Westholmi gümnaasium, Tallinna Inglise kolledž , Tallinna Reaalkool ja Gustav Adolfi gümnaasium. Lisaks neile asusid rivistuses ka lipu seltsi poolt kingitud paraadlipud, mis kingitud Tallinna 21. koolile ja Jakob Westholmi gümnaasiumile lipukultuuri hoidmise eest.

Tegemist oli enneolematu noorte tahteavaldusega Eesti Vabariigi sünnipäevaks. Koostöös lipu seltsiga oli noorte organisatsioonide liikmetel võimalus ühiselt teostada Eesti Vabariigi aastapäeval pidulikku lipuvalvet Pärnumaa noorte eeskujul.

Aastal 2012 avanes noortel esmakordselt võimalus koostöös Kaitsejõudude ja politseiga osaleda Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud Kaitsejõudude paraadil. Seda küll Tartus ja perimeetrist väljapoole jääval alal, aga sai tehtud ja tõestatud, et Tartu linna ning Tartumaa gaidid, skaudid, kodutütred, noorkotkad on valmis moodustama pidulikku lipuvalvet. Tol korral osutas abi lipu selts, kes andis noorte kasutusse 128 sinimustvalget lippu. Tollel aastal sai Eesti lipp 128 aastaseks.

Järgmisel aastal, riigi 95. sünnipäeva paraadil Tallinnas moodustasid gaidid, kodutütred, noorkotkad ja skaudid piduliku lipuspaleeri Vabadussõja võidusamba jalamile, treppidele juba oma piduliku lipuvalve 80 lipuga.

Eesti Vabariigi 96. aastapäeva tähistaval Kaitseväe paraadil Pärnus tõi lipu selts 2014. a 24. veebruaril Keskväljaku keskpaigas seisvate noorte hoida 154 suurt sinimustvalget lippu. Lipu seltsi organiseerimisel tuli Pärnus toimunud Kaitseväe paraadile kaheksa Pärnumaa kooli esindust 40 lipuga, lisaks isamaalised noorteorganisatsioonid (noorkotkad, kodutütred, skaudid ja gaidid) 96 lipuga. Pärnu linnast oli esindatud Pärnu Vene gümnaasium, Pärnu ühisgümnaasium, Pärnu Ülejõe gümnaasium, Rääma põhikool ja Vanalinna põhikool, Pärnu maakonnast saabusid paraadile Sindi gümnaasium, Paikuse põhikool ja Audru kool. Noorkotkad osalesid Kaitseliidu Pärnumaa malevast ja Lääne maleva Hiiumaa malevkonnast. Kodutütred tulid Pärnumaa ja Saaremaa malevatest ning Lääne maleva Hiiumaa jaoskonnast. Samuti olid esindatud skaudid ja gaidid.

Narvas peetud Kaitseväeparaadil osalesid 2015. a Alutaguse maleva noorkotkad ja kodutütred poolesaja lipuga.

Tallinas 2016. a toimunud Kaitseväe paraadist võtsid osa Tallinna ja Harjumaa gaidid, skaudid, kodutütred ja noorkotkad koos viie Tallinna kooli liputoimkonnaga.

Sama koosseisuga kordus Kaitseväe paraad Tallinnas ka 2017. a.

Tarmo Kruusimäe
MTÜ Eesti Lipu Seltsi liige