Toris toetatakse Sindi kultuuri rahastamist

Tori vallavolikogu toetab rahaliste kohustuste garanteerimisega Julius Seljamaa büsti püstitamist, Sindi Rocki korraldamist ja Sindi laululava rekonstrueerimist.

Sindi laululava rekonstrueerimise ootel Foto Urmas Saard
Sindi laululava rekonstrueerimise ootel. Foto: Urmas Saard

Tori vallavalitsus soovib esitada projektitaotluse MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogule meede 3.2 „Piirkonna eripära investeeringud“ Julius Friedrich Seljamaa büsti paigaldamiseks Sindi gümnaasiumi hoone lähedusse. Vallavalitsus taotleb Leader meetmest 20 000 eurot ja soovis volikogult garantiikirja omaosaluse 8000 euro tasumise kohta, mille Tori vallavolikogu ka 1. märtsi istungil otsustas anda.

Seoses Julius Friedrich Seljamaale mälestusmärgi püstitamisega on võimalik täiendavalt lugeda järgmistelt linkidelt: “Väärikad toetasid mälestusmärgi püstitamist Seljamaale”, “Heategevusetendus Julius Friedrich Seljamaale mälestusmärgi püstitamiseks”, “Rahumäel meenutati Julius Seljamaad ja tema raamatut „“Päiksepaisteline“ revolutsioon“”, “Mälestades Julius Friedrich Seljamaad”, “Sindis tõdeti, et harimata põld väärib harimist”, “Sindi noored suudavad õpetada õpitut ka endist eakamatele”, “Julius Seljamaa mälestusmärgi asukoha määramine”.

Ühtlasi on võimalik endisel viisil jätkata ka annetuste tegemist pangakontole: Swedbank – EE102200001120145828, märksõna „Seljamaa“.

Samuti soovib vallavalitsus esitada projektitaotluse MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogule meede 3.1 Piirkonna tunnusüritused raames Sindi Rocki korraldamiseks aastatel 2018 ja 2019. Vallavalitsus taotleb Leader meetmest 15 000 eurot, milleks vajas garantiikirja omaosaluse 1500 euro tasumise kohta. Ka sellele andis volikogu oma heakskiidu.

Kolmandana soovib vallavalitsus esitada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Regionaalsete investeeringutoetuste programmi projektikonkursile projekti „Sindi laululava rekonstrueerimine“. Projekti käigus koostatakse ehitusprojekt, rekonstrueeritakse laululava ning teostatakse ehitustöödele omanikujärelvalve. Projekti esialgne maksumus on kokku 210 576 eurot, millest taotletakse toetust 120 000 euro ulatuses. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel otsustas Tori vallavolikogu anda Tori vallavalitsusele nõusolek projekti rahaliste kohustuste garanteerimiseks kuni 90 576 eurot.

Urmas Saard