Pärnu-Jaagupi üliõpilasselts “Jakobia” 50

Ilmunud on Pärnu-Jaagupi üliõpilasselts “Jakobia” almanahh aastatest 1968 – 2018, koostaja ajaloodoktor Aldo Kals, kes ka ise Pärnu-Jaagupi keskkoolis õppinud. Loeme järgmist.

Jakobia Soome vapi eeskujul tehtud embleemi autoriks on Külle Jaanits Foto Urmas Saard
“Jakobia” Soome vapi eeskujul tehtud embleemi autoriks on Külle Jaanits. Foto: Urmas Saard

[pullquote]Lugedes nähtub esimeste kokkutulekute tohutu entusiasm[/pullquote]2. märtsil 1968 koondusid Pärnu-Jaagupist pärit akadeemiline noorus ja kõrgkoolide vilistlased Tartus kodukohalt nime saanud mitteametlikku üliõpilasseltsi “Jakobia”. Pärnu-Jaagupi akadeemilise nooruse koondumise eellugu ulatub 1960. aastasse, kui EPA ühiselamus said kokku üheksa Pärnu-Jaagupist pärit õppurit. Kahes kroonikaraamatus on andmeid kokku 86 kokkutuleku kohta 1968 – 2017. Juubeliväljaandel on lisad: kokkutulekute kronoloogia, osavõtjad, esindatus kokkutulekutel, Pärnu-Jaagupi kihelkonna nimekate isikute personaalia, biograafika stipendiumi uued annetajad.

“Jakobia” Soome vapi eeskujul tehtud embleemi autoriks on Külle Jaanits. Embleem kaunistab trükise kaant. Seltsi lipuks sini-valge-roheline trikoloog. Kokkusaamised peeti põhiliselt Tartus ülikooli ja EPA tudengite/vilistlaste baasil, väiksem esindatus Tallinna kõrgkoolidest. Igas kogukonnas oma aktivistid, kellest saame hea ülevaate.

“Jakobia” eesmärgiks on olnud vilistlaste suhtlemisvõimalused, sideme säilitamine kodukohaga, rahvuslik kasvatus. Kokkutulekute majandamine põhines omavahelise raharingi tegemisel. Lugedes nähtub esimeste kokkutulekute tohutu entusiasm, räägiti praktiliselt kõikidel teemadel. 1960ndate üliõpilasnoorsoo reibas hariduse väärtustamine paistab neilt lehekülgedelt. Paremini mõistavad need, kes oma kehaga tunnetanud tolleaegset õhustikku.

Hilisemate juhtide ajal ürituste sisu lahjenes. Asi päädis sellega, et noored enam kohale ei tulnud, sest nende jaoks meie kokkutulekutel midagi huvitavat polnud. Seda huvitavat tulnuks aga ise luua! “Jakobia” tegevus jäi kümnekonna veterani eralõbuks ja seda kuni viimase ajani. Siinkohal tänusõnad Jaan Lusikale järeljätmatu entusiasmi eest kodukoha vaimu hoidmisel! Nõnda kirjutab Kals.

Pärnu-Jaagupi kihelkond hõlmab omaaegseid Are, Halinga ja Kaisma valdu, lisaks 1939. aasta haldusreformiga liidetud äärealasid mujalt. Kodukoha väärtustamist lisab see, et sageli kirjutab Kals isikunime ette külanime, kust keegi pärit. Lugejat püüab harida raamatu tagakaanel olev maakaart. Nimesid leiame kogumikust väga palju, personaalia loend hõlmab 405 isikukirjet. 1952. aastal avatud Pärnu-Jaagupi Keskkool muudeti 2016 põhikooliks.

[pullquote]“Jakobia” eeskujuks olid eestiaegsed, vanad üliõpilasseltsid[/pullquote]”Jakobia” eeskujuks olid eestiaegsed, vanad üliõpilasseltsid, mida ju kümneid. “Jakobia” ellukutsujad ihalesid seda, mida neil polnud ja püüdlesid vana seltsivaimu poole, mis toona tundus võluv ja ahvatlev. Sidemeks varasema ajaga olid väärikad külalised koosviibimistel: koolidirektor Endel Kärner, näitleja Herta Elviste, raamatukogutöötaja Alo Tilk, antropoloog Juhan Aul, matemaatik Jaan Reimand, arstiteadlased Ants Peetsalu ja Aleksander Šeffer jt. Kõrgkooliõpingute aegu olid meie kõrval kodukandi juurtega professorid Jaan Konks, Julius Tehver, teatmeteostest haridusminister Jüri Annusson ja ilmastikuteadlane Kaarel Kirde jpt. Noorematest ajakirjanik Tiina Kaalep, juristid Jüri Raidla ja Rait Maruste, ajaloolased Aime Kärner ja Ain Mäesalu jmt. Kõik nad on küündinud selleni, milleni õppimata ja hariduseta ei jõua!

Kõigist teadaolevatest kokkutulekutest on osa võtnud 209 erinevat isikut, kellest 153 on lõpetanud Pärnu-Jaagupi keskkooli, hilisema gümnaasiumi. Osavõtnuist vanim Juhan Aul oli sündinud 1897, noorim Henri Kuusik 1997. Lisaks Pärnu-Jaagupi keskkoolile on “Jakobias” esindatud ka Are ja Kergu 8-klassilise kooliga seotud isikuid. Kokkutulekute kohad Tartus on olnud: ülikooli kohvik, restoran “Kaseke”, EPA üliõpilasmaja, Era tn 2 villa, “Sodiaagi” kohvik, “Kotka Kelder”. Kokku on saadud kodukoolis Pärnu-Jaagupis ja Kaisma Suurjärve ääres. Viimastel aastatel matkad Tartumaal. Kogumikku ilmestab Kalsi kui teadlase süstematiseeritus.

“Jakobia” ajalooraamatu esitlus toimub täna Pärnu-Jaagupi raamatukogus kell 15 – 18. Täiendavad teated Kalsilt telefonil 56 908 945.

Rannar Susi

Samal teemal:

Aldo Kals punktkirjas koostatud Külauudiste tänukirjaga Foto Urmas Saard

 

 

 

Aldo Kals sai Külauudiste tänukirja