Valmis Lendorava laulu muusikavideo

Intensiivse raietegevuse tagajärjel on lendorava populatsioon pea olematuks kahanenud, teadlaste sõnul on sama olukorra jätkumisel need loomad aastaks 2020 tõenäoliselt Eesti metsadest jäädavalt kadunud.

Noorte Roheliste poolt algatatud lendorava päästekampaania käigus koguti petitsioonile “Lendorava ja metsade kaitseks” 2054 allkirja, mis saadeti Riigikokku. Selle tahteavalduse tulemusel kinnitas valitsus aastaid sahtlipõhjas seisnud lendorava kaitsekava ja lisaks alustas Keskkonnaministeerium 25 uue lendorava kaitseala moodustamist. See pole aga kaugeltki piisav, et tagada liigi püsima jäämist.

Ühe osana inimeste teadlikkuse tõstmiseks lõid Henry Laks ja Marten Kuningas “Lendorav” laulu, millele valmis nüüd ka video:

“Meie eesmärk on teavitada Eesti inimesi olukorra tõsidusest ja kiirendada üleminekut taastuvenergiale. Teatavasti kavatsetakse Auvere elektrijaama koostootmiskateldes energia saamiseks põletada põlevkivi koos puiduga, mida raiutakse Ida-Virumaa metsadest, kus juhtumisi asub ka lendorava viimane pelgupaik.”, teatavad Noored Rohelised.
Noorte Roheliste eestvedaja Züleyxa Izmailova andis mõista, et lendorava päästeprojektile sellega veel punkti ei panda. “Oleme aktiivses koostöös Euroopa Parlamendi liikmete ja keskkonnaorganisatsioonidega. Valmistame ette juba järgmisi samme, et motiveerida Eesti valitsust ja Riigikogu energiapoliitika mahajäämust tunnistama ning leidma innustust riigi energiasektori kaasajastamiseks. Ajal, mil riigid üle terve Maa, sealhulgas suurimad saastajad nagu USA ja Hiina asuvad täitma Pariisi kliimalepet, et vähendada CO2 emissioone ja inimkonna tekitatavat negatiivset keskkonnamõju ning sellest tingitud massilist liikide väljasuremist, peab ka Eesti oma kohust täitma ning põlevkivist taandumist alustama. Eesti energiasektori madal efektiivsus ja lubamatult suured heitmekogused, pole enam saladuseks ning erilise tähelepanu osaliseks kliimapoliitika kontekstis saab Eesti järgmise Euroopa Liidu eesistujana. Ainult siis, kui austame loodust, kasutame taastuvaid energiaallikaid ning ei tegele oma metsade üleekspluateerimisega, võime tõenäoliselt tagada, et meid ümbritsevate liikide arvukus enam ei langeks”, teatas Izmailova.