Kas tahaksid osaleda Võrumaa vabaühenduste messil?

Võrumaa vabaühenduste ümarlaudade arutelude tulemina kerkis esile idee korraldada vabaühenduste mess. Mess on planeeritud toimuma Võru kultuurimajas Kannel laupäeval, 28. novembril kella 11-13.
Messile järgneb vabaühenduste konverents ja tunnustamisüritus. Päev lõpeb kell 17.
Messil on kolm peamist eesmärki:
– oma tegevuste (teenused, tooted jne) vahetu tutvustamine avalikkusele ja teistele MTÜ-dele;
– vabaühenduste omavahelise koostöö julgustamine ja suurendamine;
– kodanikuühiskonna võimaluste teadvustamine laiemalt
Alloleval lingil palutakse hiljemalt 12. märtsiks teada anda, kes on valmis messil oma ühenduse tegemisi tutvusatama:
Mess on planeerimisjärgus ja oodatud on kõik ettepanekud, mis aitavad teha sellest üritusest ühe suurepärase sündmuse Võrumaal. Kui tahad ka messi korraldamisel abiks olla, siis kirjuta evelyn@vaa.ee.
Messi korraldusmeeskonda kuuluvad:
Martin Mark ja Viivika Nagel (MTÜ Revolutsioon), Ene Aedma (Haanja Tantsu Mängu Laulu Selts, MTÜ Plaani Kotus), Helle Kivi (MTÜ Võluvõru), Evelyn Tõniste (Võrumaa Arenguagentuur).