Kodanikualgatus “Maale elama” laieneb üle Eesti

Foto: maale-elama.ee
Foto: maale-elama.ee
Kodanikualgatus “Maale elama” laieneb tänavu üle Eesti. Sel aastal toimub mess 26. aprillil Tartus, kus lisaks Lõuna-Eestile on esindatud kogukonnad teistestki Eestimaa nurkadest.

Algatus ei paku majanduslikku tuge, meie suurim ressurss on kogukondade külalislahkus ning selle külalislahkuse saame messi kaudu tuua kõikide maaelust huvitatud inimesteni. 2014. aasta veebruarist kuni augustini osaleb “Maale elama” sotsiaalse ettevõtluse inkubaatoris SEIKU, et välja töötada toimiv ärimudel oma sotsiaalsete eesmärkide rahastamiseks.

Algselt ainult Lõuna-Eesti maapiirkondi ühendav kodanikualgatus „Maale elama“ alustas oma tegevust 2012. aasta juulis. Tõuke selleks andis karjuv vajadus maaelu alles hoida ning tutvumine Soomes toimiva strateegiaga, kus omavalitsused uute elanike juurde saamise nimel ise panustavad maapiirkondade turundamisse. Ka meie maapiirkondadel, olgu selleks kohalikud omavalitsused või aktiivsed kogukonnad, tuleb üha enam mõelda, kuidas rahvas maale tagasi kutsuda. Seetõttu seadsidki Eesti maaelu kestmajäämise pärast südant valutavad lõunaeestlased endile ülla eesmärgi – ühiskonna hoiakuid maal elamise suhtes tuleb muuta teadlikumaks ja positiivsemaks ning selle kaudu soodustada linnast maale elama asumise trendi.

Algatus tuli esimest korda laiema avalikuse ette 2013. aasta kevadel, mil Tallinna Tehnikaülikoolis toimus samanimeline mess. Üsna mitmed noored pered leidsid sealt julgustust, õiged kontaktid, uue kodu ning kolisidki päriselt maale. Lisaks messi korraldamisele, arendati möödunud aastal välja koduleht www.maale-elama.ee, kust leiab infot kogukondade, elukohtade ja töökohtade kohta, kuid ka huvitavat lugemist kogemuslugude ja nõuannete näol. Hästi sujus koostöö Kanal2-ga ning eetrisse läks 5 lugu maale elama kolinud inimestest. Suve lõpul korraldati lugude võistlus „Elamushetk maal“, mille võitjatele panid auhinnad välja maaelu ideed toetavad ettevõtted. Veel viidi läbi küsitlusuuring, mille eesmärgiks oli saada tagasisidet tehtud tööle ning teisalt, mõista paremini neid inimesi, kel on unistus elust maal, kuid pole seda veel teha jõudnud. Uuringu kokkuvõttega saab tutvuda kodulehel: http://www.maale-elama.ee/uudised/94-maale-elama-kusitlusuuringu-tulemused#.UwTFIdLIbXo. Kõike seda tegime selleks, et muuta hoiakuid maal elamise suhtes positiivsemaks – elu maal on võimalik ja ütlemata põnev!

Kui möödunud aastal toetas algatust KÜSK, siis sel aastal on algatuse suurimaks toeks uued vabatahtlikud. Hämmastav on see, et kõige rohkem panustavad algatusse eelmise aasta messi toel maale kolinud noored vinged naised! Samuti on üle-eestilise messi vedamisega liitunud eelmise aasta üks edukamaid kogukondi Värska.

Allikas: Maale Elama