Tudengikonverents uurib, kuidas vähendada reostust

28. veebruarist kuni 2. märtsini Pühajärvel toimuval säästva arengu teemalisel konverentsil „Reostan – järelikult olen olemas?“ osaleb enam kui 100 teadushuvilist. Konverentsil esinevad eri valdkondade eksperdid nii Eestist kui välismaalt, et diskuteerida inimese ja majanduse rolli üle reostuses ning üheskoos lahendusi leida.

„Reostusega puutub meist igaüks mingil moel kokku, niisiis saame ja peame küsima, kust on see reostus tulnud, millised on reostuse tekkimise majanduslikud tagamaad, kuidas me seda reostust vähendada saaks,“ selgitab TalveAkadeemia projektijuht Kärt Einasto konverentsi olulisust. „Reostus ja sellega tegelemine pakub väljakutseid nii majandus-, sotsiaal- kui ka loodusteadlastele ning konverentsi eripära seisnebki selles, et reostuse temaatikale vaadatakse mitme kandi pealt.“

Reostuse tagamaid aitavad mõtestada Garri Raagma, Margit Keller, Heikki Kalle, Erik Puura, Lauri Tammiste, Madis Kõrvits, Anne Kahru, Richard Reibstein jpt. Teemad ulatuvad tarbijakultuurist riidetööstuseni ning nähtamatust reostusest valitsuse reostuspoliitikani. Konverenstil esitatakse tänavuse TalveAkadeemia teadusartiklite konkursi parimad tööd.

Konverentsi osalejad löövad kaasa interaktiivsetes töötubades, kus valmistatakse päikesepaneel, uuritakse naftareostuse tagamaid, arutletakse reostuse vähendamise võimaluste üle jpm. Konverentsi korraldab tudengialgatusel põhinev MTÜ TalveAkadeemia ning see toimub Pühajärve SPAs.

TalveAkadeemia ühendab teadushuvilisi tudengeid juba üle 10 aasta. TalveAkadeemia korraldab iga-aastast teadusartiklite konkurssi ning konverentsi, kus märksõnaks on säästev areng. Vajadus uute teadmiste järele, huvi keskkonna- ja inimese vaheliste suhete ning teistes Eesti kõrgkoolides toimuva teadustöö vastu on iga-aastaselt kokku toonud sadakond tudengit Eesti Maaülikoolist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Tallinna Ülikoolist ja Eesti Kunstiakadeemiast.

Allikas: MTÜ TalveAkadeemia