Veelinde ei ole vaja toita

Keskkonnaamet tuletab meelde, et sinikael-parte, kühmnokk-luiki ja teisi veelinde, keda võib tihti linnapildis näha, ei ole mõistlik toita. Veelindude lisatoitmine võib kahjustada lindude füsioloogilist seisundit ja lennuvõimekust ning pikemas perspektiivis ka sigimisedukust.

Veelindude normaalne käitumine on rändamine lõuna- ja läänepoolsetele talvitusaladele. Linde toites toetab inimene looduses erandeid, ebaloomulikku käitumist ja looduslike seaduspärade nõrgenemist. Lindude toitmine on lühinägelik ja vastutustundetu.

„Inimese naabrusesse lisatoitmisega peatuma meelitatud veelinnud kaotavad olulise osa oma füsioloogilisest võimekusest ja instinktidest. Linnud minetavad loomupärase rändeinstinkti, muutuvad kergesti kättesaadavaks kiskjatele ning tavapärasest suurearvulisemalt koos esinedes nakatuvad ja levitavad ka üksteisele kergesti haigusi. Inimesele võivad haiged linnud lähedase kontakti tõttu samuti ohtlikuks muutuda, lisaks põhjustada ka liikluses otseselt ohtlikke olukordi. Näiteks kühmnokk-luik on looduslik linnuliik, kes ebatavalistes oludes, häirimise või haiguse tulemusel võib osutuda otseselt ohtlikuks ka inimese (eriti laste ja vanemate inimeste) turvalisusele,“ ütles Keskkonnaameti looduskaitsebioloog Tõnu Talvi.

Keskkonnaameti nõuniku Teet Koitjärve sõnul pakuvad inimesed lindudele enamasti saiatooteid. Süsivesikurikkad ja rafineeritud toorainest jahutooted ei kuulu lindude looduslikule toidulauale, sest need kahjustavad lindude organismi loomupärast talitlemist ning lennuvõimekust aga ka järgmise kevade sigimisedukust.

Veelindude jaoks on parim käituda oma aastatuhandete jooksul väljakujunenud looduslike instinktide järgi ning ilmade külmenedes ja loodusliku toidu kättesaadavuse halvenedes lennata talvitumiseks sobivamatele veekogudele.