Viljandimaa Arenduskeskus taaselustab maakonna ettevõtjate tunnustamise

Viljandi Maavalitsus ja Viljandimaa Omavalitsuste Liit äratavad käesoleval aastal taas ellu maakonna ettevõtjate tunnustamise, mida korraldab SA Viljandimaa Arenduskeskus.

Viljandimaa ettevõtjate tunnustamise eesmärgiks on maakonna ettevõtjate tegevuse väärtustamine. “Majandus on meie elu käivitav jõud ning ettevõtjate tunnustamine seega maakonna elujõu tagamisel oluline nii piirkondlikust kui valdkondlikust aspektist vaadates,” selgitas Viljandimaa Arenduskeskuse juht Kaarel Lehtsalu.

Auhindu jagatakse sel aastal viies kategoorias:

  • Auhind “Viljandimaa maaelu edendaja 2013” antakse välja ettevõtjale, kes tegutseb väljaspool Viljandi linna ja kes on aktiivselt osalenud kogukonna tegevuses ning panustanud oma piirkonna arengusse
  • Auhind “Viljandimaa edukas alustanud ettevõtja 2013” antakse välja kuni 3 aastat tegutsenud (registreeritud mitte varem kui 01.01.2010) ettevõtjale, kes on oma tegevuse edukalt käivitanud.
  • Auhind “Viljandimaa parim väikeettevõte 2013” antakse välja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise majandustegevuse ja ekspordivõimega lisandväärtust loovale ettevõttele, milles on kuni 50 töötajat.
  • Auhind “Viljandimaa parim suurettevõte 2013” antakse välja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise majandustegevuse ja ekspordivõimega lisandväärtust loovale ettevõttele, milles on rohkem kui 50 töötajat.
  • Auhind “Viljandimaa loomevaldkonna ettevõtja 2013” antakse ettevõtjale või MTÜ-le, kes on loonud kultuuripärandil põhineva toote või teenuse alates 01.01.2010.

SA Viljandimaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Ille Metsla selgitas, et uuendusliku kategooriana on lisandunud tunnustatavate ettevõtete kategooriasse loomemajanduse valdkond, mis on Viljandi maakonna üldises arengus olulisel kohal ning mis otsesemalt või kaudsemalt on seotud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tegevusega. 

Ettevõtjate tunnustamise statuudiga saab tutvuda ning viited kandidaatide esitamiseks ja täpsemad juhised asuvad Viljandimaa Arenduskeskuse veebilehel arenduskeskus.viljandimaa.ee/ettevotjate-tunnustamine. Auhindadele esitamine toimub kuni 6. septembrini 2013 ja auhinnad antakse pidulikult üle 11. oktoobril Viljandimaa Ettevõtlusnädala raames.

Arenduskeskuse juhi Kaarel Lehtsalu sõnul toimus viimane maakondlik ettevõtjate tunnustamine 2009 aastal, kuid vahepeal üldist tunnustamist ei toimunud. ” Viljandi linn on iga aasta andnud välja tunnustusi oma ettevõtluspiirkonnas, kuid läbirääkimistel VOL-i, maavalitsuse ja linnaga selgus, et mõttekas on korraldada maakonnas ühine ettevõtjate tunnustamine. Tegelikult nii nagu rahal, ei ole ka ettevõtlusel kindlaid piire,” rääkis Lehtsalu.

Viljandimaa Arenduskeskus kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku. Maakondlikud arenduskeskused (MAKid) tegutsevad Eesti kõigis maakondades ja nende ülesandeks on nõustada ja arendada nii alustavaid kui tegutsevaid ettevõtjaid ja kodanikeühendusi ning toetada igal võimalikul viisil piirkonna arengut.