Võru linnavalitsus saatis volikokku ettepaneku hooldajatoetuse tõstmiseks

Võru linnavalitsus saatis täna volikogu menetluses olevale määruse eelnõule muudatusettepaneku  tõsta Võru linna hooldajatoetuse määrasid 2013. aastaks. Eelnõu kohaselt tõstetakse raske puudega isiku hooldaja toetus senise 16 euro asemel 20 eurole, sügava puudega isiku hooldajale hakatakse maksma senise 26 euro asemel 30 eurot, keskmise puudega kuni 18-aastase lapse hooldamise eest 50 euro asemel 55 eurot; raske puudega kuni 18-aastase lapse hooldamise eest 75 euro asemel 80 eurot ning sügava puudega kuni 18-aastase lapse hooldamise eest 100 euro asemel 105 eurot.

„Võru linnas on raske ja sügava puudega isiku hooldajale makstav toetus olnud juba aastaid samal tasemel. Kuna kaupade ja teenuste hinnad on pidevalt tõusnud, võeti selle aasta eelarve koostamisel prioriteediks nimetatud toetusi suurendada,“ sõnas abilinnapea Tarmo Piirmann. Eelnõu ja selle muudatusettepanek tuleb volikogus arutlusele 14. novembril.