Rakveres paranevad hariduslike erivajadustega laste tavakooli jõudmise võimalused

Rakvere Linnavalitsus tunnistas hariduslike erivajadustega laste hoiu ja alushariduse teenuse osutamiseks Rakvere linnas korraldatud riigihanke edukaks pakkumuseks MTÜ Puuetega Laste ja Noorte Toetajate Ühendus Kirilille pakkumuse. Riigihanke võitnud mittetulundusühing hakkab nimetatud teenust osutama Rakvere linna 2-7-aastastele lastele ajavahemikus 1. september 2012 kuni 31. august 2017.

Rakvere abilinnapea Sven Kesleri sõnul ei ole Rakvere linna üheski lasteaias tasandusrühma kõnepuude- ja häire ning spetsiifiliste arenguhäiretega lastele, kuid vajadus sellise rühma järgi on aastatega kasvanud. Alates käesoleva aasta septembrist moodustatakse tasandusrühm Rakvere Triinu Lasteaias kõnepuude- ja häire ning spetsiifiliste arenguhäiretega lastele. „Selle sammu astumise järel paranevad Rakveres hariduslike erivajadustega laste tavakooli jõudmise võimalused,“ nentis Sven Kesler.