Rakveres paranevad hariduslike erivajadustega laste tavakooli jõudmise võimalused

Rakvere Linnavalitsus tunnistas hariduslike erivajadustega laste hoiu ja alushariduse teenuse osutamiseks Rakvere linnas korraldatud riigihanke edukaks pakkumuseks MTÜ Puuetega Laste ja Noorte Toetajate Ühendus Kirilille pakkumuse. Riigihanke võitnud mittetulundusühing hakkab nimetatud teenust osutama Rakvere linna 2-7-aastastele lastele ajavahemikus 1. september 2012 kuni 31. august 2017.

Rakvere abilinnapea Sven Kesleri sõnul ei ole Rakvere linna üheski lasteaias tasandusrühma kõnepuude- ja häire ning spetsiifiliste arenguhäiretega lastele, kuid vajadus sellise rühma järgi on aastatega kasvanud. Alates käesoleva aasta septembrist moodustatakse tasandusrühm Rakvere Triinu Lasteaias kõnepuude- ja häire ning spetsiifiliste arenguhäiretega lastele. „Selle sammu astumise järel paranevad Rakveres hariduslike erivajadustega laste tavakooli jõudmise võimalused,“ nentis Sven Kesler.

Kuressaare väikelastekodu palub abi invabussi soetamiseks

Kuressaare väikelastekodu ühes Kallemäe kooliga otsib ratastoolilastele liikumiseks hädavajaliku invabussi ostmiseks toetajaid. Invabussi soetamiseks tuleb kokku saada ligi 64 000 eurot ehk miljon krooni.

Spetsiaalset invabussi, mis mahutab korraga vähemalt kümme ratastooli pole maakonnas siiani olnud, vajadus selle järgi on aga suur.

Väikelastekodu juhataja Kaire Kiil kirjeldas ratastoolilastega väljaminekut ajalehele Meie Maa nii:
“Esmalt rendime bussi, millele pannakse järelkäru järgi. Kokkupandud ratastoolid tõstavad kasvatajad siis kärusse ning lapsed bussi. Vajalikku punkti kohale jõudes tuleb ratastoolid lahti võtta ning lapsed neisse istuma tõsta. Ürituselt lahkudes kõik eelkirjeldatu kordub,” rääkis lastekodu juhataja.

Kiil lisas, et invabussi puudumise tõttu asub hetkel ka Kallemäe kooli Kuressaare filiaali hooldusklass väikelastekodu majas. Ka ei saa täna kõnealuseid lapsi seepärast viia Kallemäe kooli kutseõppe tegevustest osa saama.

Varasemalt on invabussi üritanud läbi haridusministeeriumi maakonda hankida Kallemäe kool, kes esitas selleks ametiasutusele isegi taotluse. Paraku erilist lootust ministeeriumi abiga invabuss saada koolil tänaseni pole.

Selleks, et Saare maakonna ratastoolilaste elukvaliteeti parandada, saavad kõik head inimesed ja ettevõtted anda oma panuse – rahalised annetused invabussi soetamiseks on oodatud EV Rahandusministeeriumi a/a 10220034797010. Ülekandele lisada viitenumber 2500074615 ning selgitusse kirjutada Kuressaare väikelastekodu.