Rakveres algab metsanädal

Täna, jüripäeval on metsapealinna Rakverre metsanädala avaüritusele – koolinoorte metsanduslikule orienteerumisvõistlustele – oodata ligi 90 võistkonda kogu Eestist. See on selle võistluse kõigi aegade osavõturohkeim võistlus.

Võistlus algas kell 13 ja peale arvuka metsapealinna Rakvere koolide õpilaste võistkondade pakuvad konkurentsi veel Vinni-Pajusti ja Kadrina koolide õpilased oma maakonnast. Kaugemalt tulijad on Kohila ja Valga gümnaasiumi ning Tallinna inglise kolledzi võistkonnad.

Metsanädala jätkub Rakvere reaalgümnaasiumis õhtul kell 18 metsanädala avamisega, jüriööjooksu ja metsamängudega.

Täna sünnib Uhti kõrtsihoones Tartumaa Kultuurikoda

Pildil üks Tartumaa kultuuriüritustest: talvine tantsupidu Kambjas.

Seltsingu Tartumaa Kultuurikoda asutamiskoosolek toimub 24. aprillil kella 15-17 Uhti kõrtsihoones Ülenurmel Tartumaal.

Kultuurikoja eesmärk on luua selline Tartumaa, kus igal elanikul – nii väikesel kui ka suurel – on võimalus arendada oma andeid erinevates kultuurivaldkondades. Kultuurikoja huvi keskmes on kohaliku pärimus- ja rahvakultuuri areng ning selle sidusus eesti akadeemilise kultuuriga. Idee järgi toetavad kultuuri arendamist kohalikud omavalitsused, ettevõtjad ja sihtasutused.

Kultuurikoja peamised tegevussuunad on kultuurialane infovahetus, valdkondadeülene koostöö, osalus kultuuripoliitika arengukavade väljatöötamisel ja kultuurisündmuste jäädvustamine kirjasõnas.

Kultuurikoda on Tartumaa kultuuri kohtumispaik.

Asutamiskoosolekule on oodatud kõikide ühenduste esindajaid, kelle jaoks on oluline elujõuline kultuurielu Tartumaal. Osavõtust palutakse teatada, kasutades selleks võimalusel ankeeti: http://www.doodle.com/wnfkmw9i8f9gygpy või saatke e-kiri: margit@infokratt.ee. Lisainformatsioon telefonil 522 6248, Margit Reinkubjas, Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts, juhatuse liige

Lisalugemist kultuurikoja loomisloo kohta: www.traks.ee/kultuurikoda

Kultuurikoja loomisele on pannud oma õla alla kodanikuühiskonna sihtkapital, rahastades projekti “Kaasav kultuurikorraldus Tartumaal”.

Valmis on ka uus koduleht tartumaakultuurikoda.ee

ESCU kuulutab välja videokonkursi

Eesti Õpilasesinduste Liit kuulutab välja õpilaste õiguste teemalise videokonkursi. Videokonkurssi eesmärk on tõsta õpilaste huvi nende õiguste ja kohustuste suhtes ning kutsuda noori nendega tutvuma.

Videokonkursile oodatakse osalema kõiki Eesti põhikoolide, gümnaasiumide ja kutsekoolide õpilasi. Osaleda võib nii üksi kui ka meeskonnana. Videote juures hinnatakse mitmekülgset lähenemist, teostust, kvaliteeti ning faktidest kinnipidamist.

Konkursil osalemiseks tuleb saata DVD koos videokaardiga, mille leiab www.opilasliit.ee/videokonkurss.htm, Eesti Õpilasesinduste Liidu kontorisse: Kreutzwaldi 4, 10120 Tallinn hiljemalt 19. maiks. Võitjad kuulutatakse välja juunikuus toimuval õpilasõiguste konverentsil – “Õpetajate ja õpilaste õigused ja kohustused – Kes kuidas mõistab?”.

Eesti Õpilasesinduste Liit on vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis toob kokku Eesti üld-,kutse- ja erihariduskoole. EÕEL on suurim esindusorganisatsioon Eestis, esindades oma liikmete kaudu üle 90 000 õpilase.

 

Võru linn ootab linlasi heakorrapäevadele

Võru linnavalitsus kutsub kõiki linlasi osalema 23. aprillist 5. maini aset leidvatel heakorrapäevadel. Kõik võrulased on oodatud kaasa lööma linna erinevate objektide korrastamisest ning linnavalitsus tuletab meelde, et oma kinnistu ja koduümbrus tuleb samuti puhtana hoida.

Ettevõtmist koordineeriv järelevalvespetsialist Terje Moisto ütles, et heakorratalguteks on praegu välja pakkuda hulk kohti linnas, mis vajaksid kas koristamist või muul moel värskendamist. Nii on näiteks kavas koristada Kubja metsaalust, Võru linna kalmistut,
Tamula matkarada, tänavate ääri ja teisi linna haljasalasid.

Linnavalitsus tagab talgulistele vajaduse korral töövahendid ning korraldab linna haljasaladelt kokku kogutud prahi ja puulehtede äraviimise.

„Kindlasti tuleb meile enne oma plaanidest teada anda, nii saame välistada olukorra, kus koristusobjektidelt kogutud praht jääb nädalateks äravedu ootama,“ rõhutas Moisto.

Võru linna heakorranädalale saab registreerida ja objektide kohta lisainfot küsida linnamajanduse osakonna telefonil 785 0915 või 5332 9085.

„Osalema on oodatud nii üksikisikud, sõpruskonnad kui ka ühendused,“ kutsus Moisto kõiki talgutel kaasa lööma.

5. mail toimuvad järjekordsed koristustalgud ka üleriigilise ettevõtmise „Teeme ära“ raames. Selle ettevõtmise raames on Võru linnas plaanis korda teha Tamula rannaala ja linna kalmistu. Registreerida saab end talgutele http://www.teemeara.ee/. Kaasa võtke kindad ja tööriistad (reha ja pang). Kogunemispaik on rannas Tartu tn otsas kell 10 või kalmistu maja juures samuti kell 10.

Võru linna keskkonnajaamas (Lühike tn 1) saavad elanikud tasuta anda vanapaberit, metalli, pakendeid, elektroonikaromusid, autorehve, aia- ja haljastusjäätmeid ja ohtlikke jäätmeid. Tasu eest võetakse vastu aknaklaasi, suurjäätmeid, ehitusjäätmeid ja asbesti. Keskkonnajaam on avatud T–L kella 8–16.

Marianne Mett

Luke mõis kutsub emale kingitust meisterdama

Luke mõis kutsub pühapäeval, 29. aprillil kella 12-16 Luke mõisa kärnerimajja emale või vanaemale ise kingitust valmistama. Luke mõisas valmistatud kingitustel on oma hõng ja hing.

Töötubades tehakse siidisalle, süstikpitsis ehteid (võimalus õppida süstikpitsi tegemist), tasse ja erinevaid ehteid. Kingituste valmistamine on tasuline. Oodatud on täiskasvanuid ja suuremad lapsed. Kingituse valmistamise kõrvale saab osta maitsvat kooki ja kohvi või teed.

Vajalik kindlasti ette registreerimine: info@lukemois.ee või telefonil 508 8359.

Lisainfo www.lukemois.ee

Teisipäeval on Matsalu filmifestivali viimane õhtu Tartus

Tartu Keskkonnahariduse Keskus esitleb teisipäeval sel hooajal viimast korda Matsalu IX loodusfilmide festivali parimaid filme. Esimeseks filmiks on “Ida-Scheldt. Allveeavastused, mille režissööriks on hollandlane Edward Snijders. Film on üles võetud Ida-Scheldtis, Hollandi edelaosa rannikumeres. Seal on Põhjamerre ehitatud 9 km pikkune tõke tõusuvee ja tormide vastu, mis koosneb kahest saarest ja 65st betoonsambast, mis kannavad avanevaid väravaid. Filmis vaadeldakse, kuidas veealune elustik ennast Hollandi tehnikaimede vahel tunneb. Film pälvis festivali kiituskirja.

Teiseks selle õhtu filmiks on režissöör Herbert Ostwaldi “Pätt-paavianid: ahvivalve Lõuna-Aafrikas”. Film jälgib Kaplinna ahve, kes varastavad käekotte, murravad sisse autodesse ega karda inimest. Kaplinnas on asutatud lausa eriline paavianipolitsei, kes püüab ahve tõrjuda.

Matsalu Loodusfilmide Festival toimus Lihulas mullu 14. – 18. septembril. Filmid võistlesid eelmisel kahes kategoorias: “Loodus” ning “Inimene ja loodus”.

Selleaastane festival toimub 12.-16. septembrini.