Gaidid kutsuvad osalema uue hümni loomise konkursil

Eesti gaidid otsivad uut hümni, mida oleks lihtne laulda kõigil gaididel ja mis sobiks laulmiseks nii lõkke ääres kui paraadil.

Laulu leidmiseks kuulutas Eesti gaidide liit välja konkursi, kuhu kõik võivad esitada juba olemasolevaid lugusid või täiesti uusi teoseid. Ühehäälselt lauldav, 2–3 salmiga hümn peaks kajastama gaidliku liikumise kolme põhimõtet – oma jumal, isamaa ja gaidiseadused.

Need põhimõtted on sümbolitena gaidimärgil (kolmeleheline ristikheinaleht), tervituses (kolm sõrme püsti) ja ka gaidide tõotuses: „Annan pühaliku tõotuse, et püüan teha kõige paremat, täita kohust oma jumala ja Eesti isamaa ees, aidata ligimest ja igal ajal täita gaidi seadusi“. Gaidliku liikumisega saab lähemalt tutvuda veebilehel www.gaidid.ee.

Konkursile oodatakse teoseid hiljemalt 3. veebruariks. Eesti gaidide liit otsib võimalusi konkursi võitja autasustamiseks.

Eesti gaidide hümni kinnitab 2012. a märtsis toimuv ühingu aastakoosolek ning see tuleb esmaesitlusele aprillikuus jüripäeva sündmuste ja maailma gaidluse 100. aastapäeva tähistamise raames.

Eesti gaidide hümnina on 20. sajandi esimesest poolest kasutusel laul „Eesti, mu armas, kallis kodumaa“ (Peeter Grünfeldti sõnad, Konstantin Türnpu viis). Kuigi laul on kaunis, sobib see oma suure ulatuse ja keerukuse tõttu eelkõige professionaalsele orkestrile ja koorile.

Eesti gaidide liit on mittetulunduslik kasvatusliku sisuga noorteorganisatsioon, mis pakub tegevust igas vanuses tüdrukutele ja poistele. Gaidide põhitegevus toimub salgasüsteemis iganädalaste kokkusaamiste näol, lisaks tehakse laagreid, matku ja ühisüritusi. Eesti gaidide liit tugineb rahvusvahelise skautluse ja gaidluse põhimõtetele, mille järgi õpitakse elus vajalikke oskuseid ja väärtuseid põnevate tegevuste ja mängudega.

Konkursi juhend ja fotod gaididest on kirja manuses. Lisainfot konkursi kohta jagab meeledi gaider Mart Tartlan (mart.tartlan@audentes.ee).

Allikas: EGL