Tuhala poegade ja tütarde kiri presidendile

Austatud Eesti Vabariigi President!

Saatsite peaminister Andrus Ansipile aprillis 2010 kirja palvega end Nabala-Tuhala rindel toimuvaga kursis hoida. Kinnitasite seal oma veendumust, et keskkonnale võimalike suurte mõjudega projektide puhul, mis mõjutavad elukeskkonda väga mitmekülgselt, peab eelnema põhjalik analüüs ja arutelu. Lisasite ka, et “oma kodukoha asjade otsustamisesse tuleb alati kaasata piirkonna elanikud, see on kodanikuühiskonna eelduseks.

Rahva raha eest, meie kõigi poolt kinnimakstuna, toimusid möödunud Riigikogu valimiste eel erinevais paigus kulukad arutelud, et välja selgitada, mis Eesti jaoks on kõige parem. Loodame, et see polnud asjata, kui mõtlesime koos erinevate parteide saadikutega ajakirjanduse vahendusel, debattidel, valimisprogrammide ja valimislubaduste kaudu kaasa paljudel meie riigi jaoks olulistel teemadel. Soovime kodanikena neis aruteludes osaleda ka valimistevahelisel ajal. Eesti rahvas on valimistel ära andnud oma hääle, kuid mitte oma mõtlemisvõimet. Peaminister Andrus Ansip lubas vähem kui aasta tagasi oma kirjas kohalikele vallajuhtidele ja ajakirjanduse vahendusel avalikkusele (EPL 20.mai 2010), et niikaua, kui tema on peaminister, Nabala karstiala ei kahjustata. Reformierakonna valimisplatvormis on kirjas: „Tagame Nabala karstiala ja Tuhala Nõiakaevu säilimise.“ Me uskusime seda lubadust ja andsime peaministri erakonnale valimistel suure hulga toetushääli.

Neli päeva pärast valimisi, 10. märtsil 2011, võttis valitsus vastu ehitusmaavarade arengukava, mis muuhulgas otsustab Tuhala Nõiakaevu ning veel tuhatkonna kodukaevu saatuse. Arvestab tundlikule Nabala karstialale 2200 hektari suuruse, kaheteistkorruselise maja sügavuse augu kaevamisega, põhjaveetaseme alandamisega kuni 25 m. Juhime tähelepanu, et nimetatud otsust hoiti põhjendamatult kinni kuni valimiste möödumiseni. Detsembris 2010 Riigikantselei poolt suure kriitikaga Keskkonnaministeeriumisse paranduste tegemiseks tagasi saadetud arengukava jõudis uuesti valitsusele kinnitamiseks käesoleva aasta 28. jaanuaril. 10. veebruaril lõpetas Riigikantselei peaministri otsusega arengukava eelnõu menetlemise, sest arengukava vajavat täiendavat mõjuanalüüsi. Kuu aega hiljem, valitsuse esimesel valimistejärgsel istungil, võeti dokument vastu muutmata kujul. Kui see ei ole petmine ja valetamine, siis mis see on?

Soovime meelde tuletada, et Eesti rahvas on ka valimiste vahepealsel ajal hääletanud. Tuhala Nõiakaevu ja Nabala karstiala toetuseks oleme andnud üle 63 000 hääle. Eesti tuntud muusikud andsid oma toetushääle Nõiakaevu loitsu lauldes. Nabala Keskkonnakaitse Ühingu liikmeteks on 22 külaseltsi, piirkonna metsa- ja jahiseltsid, kes on koondunud sooviga oma kodukoha arengu juures kaasa rääkida. Tihedat koostööd on tehtud nelja vallavalitsusega üle maakonnapiiride. Kui see ei ole toimiv kodanikuühiskond, mida riik võiks partnerina kaasata, siis milline on? Kui need tegevused ja tuhandete inimeste pikaajalised püüdlused ei loe midagi, siis mis loeb? Kinnitame, et meie piirkonnas Riigikokku kandideeriv peaminister on meie häält arvestanud üksnes sel määral, et ei julgenud Nabala saatust otsustavat ehitusmaavarade arengukava vastu võtta enne valimisi.

Keskkonnaministeerium soovib Nabala maardlat ümbritseval ulatuslikul alal läbi viia täiendavad uuringud. Pole kahtlust, et korrektselt karstiala tingimusi arvestavad täiendavad uuringud kinnitavad veelgi suuremat keskkonnamõju antud piirkonnas. Nii suurt avalikkuse huvi pälvinud olukorras ja arvestades ettevaatusprintsiibiga keskkonna kaitsmisel ei muuda täiendavad uuringud meie seisukohti. /-/
Kogu varu asub Eesti suurimal – Nabala karstialal, mis on koos maa-aluste jõgedega kantud teadlaste poolt EELIS-esse, vahetus mõjupiirkonnas asub Euroopas ainulaadne Tuhala Nõiakaev.

Keskkonnaministeeriumi andmetel on Eestil ehituslubjakivi aktiivvaru olemas enamaks kui 100 aastaks ka ilma Nabala maardlata.
Mõistame, et Teil, härra Vabariigi President seisab ees raske otsus. Olete avalikult välja öelnud, et valitsuse moodustamist ei saa valimisvõidu puhul anda parteijuhile, kes naaberriigist segastel asjaoludel raha küsib. Sama raske südamega peate ilmselt otsustama valitsuse moodustamise usaldamise oma sõnu avalikult söönud ja rahvast ning ka oma erakonna valijaid petnud parteijuhi kätte.

Nabala Keskkonnakaitse Ühingu nimel
Tanel Ots