Rakke kogudus tänab kiriku ehituse toetajaid

Rakke palvela ehitati 1930. aastatel. Palvela ehituseks tegid annetusi Rakke ja ümberkaudsete külade inimesed ning kogudused üle Eesti. Hoone oli koguduse koduks ligi 70 aastat, kuni pühapäevahommik, 9. märts 2003 vapustas teatega: Rakke kirik põleb!

Enamik kirikuhoonest ja koguduse ning kiriku korteris elanud koguduse juhi varast hävis või sai kuuma- ja suitsukahjustusi.

Kuna kirikut taastada ei olnud võimalik, võeti vastu julge otsus  ehitada Rakkesse uus kirik. Saadi ehitusluba puitkiriku ehituseks kogudusele kuuluvale kinnistule. Alustada tuli aga lammutustöödega, sest kõrge poolpõlenud ehitis oli ohtlik möödujatele ja uudishimulikele külastajatele. Kõigi rõõmuks õnnestus päästa tornikell, mis praegu on ootel, et ühel päeval täita oma ülesannet uues kirikus. Lammutamine võttis koguduselt kiriku remondiks kogutud säästud.

Vallavanema eestvõtmisel saadi riigilt lubadus kiriku ehitust toetada. Asuti otsima arhitekti, kellel oleks meiega uuest hoonest sama ettekujutus. Selliseks meheks osutus Hindrek Kuldbek. Projekti koostamisel püüdsime arvestada vana kirikuhoone puuduste ja voorustega. Nii sai muu hulgas uude kirikusse planeeritud lastetuba, et lastel oleks oma toimetamise koht.

Kui projekt 2004. aastal valmis, jäi riigi lubatud raha siiski saamata. Lubaja mees oli vahetunud ja uut eelkäija lubadused ei huvitanud.

Koostöös Simuna luteri kiriku ja Rakke vallaga asutati kiriku ehituseks ja hoone haldamiseks mittetulundusühing Rakke Kirik.

2006. aasta riigieelarvest eraldati raha kiriku vundamendi ehituseks. MTÜ Rakke Kirik korraldas vähempakkumise, mille võitnud OÜ Riverman ehitas 2007. aasta suvel vundamendi.

Eraisikust annetaja annetas kiriku ehituseks metsamaterjali. Sellega seonduvalt korraldati 2009. aasta kevadtalvel viiel korral Läänemaal metsatöötalgud, milles osales lisaks Rakke koguduse inimestele talgulisi Oleviste, Ridala ja Viimsi kogudusest.

Väliskarkassi ehituseks esitati 2009. aasta kevadel rahataotlus PRIAle. Sügisel selgus, et PRIAle rahastuse puhul eeldatakse kiriku täielikku valmimist kahe aasta jooksul. Kuna me seda lubada ei saanud, jäeti taotlus rahuldamata.

2010. aastal tehti ettevalmistusi ehituse jätkamiseks: heategevuslikel müükidel annetati 19 634 krooni ja perepäeva jõuluturul 2175 krooni; eraannetajatelt laekus kiriku ehituseks Rakke kogudusele 17 345 krooni ning MTÜ Rakke Kirik kontole 1315 krooni.

Kõigi nende aastate jooksulon kiriku ehituseks laekunud annetusi eraisikutelt, firmadelt ja teistelt kogudustelt. Täname siinkohal kõiki, kellel uue kiriku ehitus südamel! Minu lootus on, et ühel päeval on selle kiriku uksed avatud kõikidele Rakke inimestele ja kaugemalt tulijatele. Seniks aga kohtume koguduse rendikorteris aadressil Oru 1-1.

Kiriku ehituseks saab endiselt annetusi teha: Rakke koguduse konto on SEBis 10220031027013 ja Swedbankis 221044564569, MTÜ Rakke Kirik konto SEBis on 10220066552016.

Kiriku ajaloost ja taastamise käigust loe ja vaata pilte ning uue kiriku eskiise MTÜ Rakke Kirik kodulehel rakkekirik.onepagefree.com.

Tiina Teppo,
Rakke koguduse ja MTÜ Rakke Kirik juhatuse liige