Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia saavad Tea Korela ja Erki Meister

Esmaspäeval, 20. detsembril toimub Värskas traditsiooniline Anne Vabarna mälestusele pühendatud omakultuuriõhtu, kus antakse üle käesoleva aasta omakultuuripreemiate auhinnad.

Sündmus algab kell 13 mälestusminutitega lauluema Anne Vabarna haual Värska kalmistul. Kell 14 antakse Värska kultuurikeskuses üle Anne Vabarna nimelised omakultuuripreemiad. Tänavu saab vallasisese preemia Tea Korela Saatse Seto Muuseumi püsiekspositsiooni valmimise ja õueala kujundamise eest. Vallavälise preemia saab Erki Meister Seto sümfoonia „Peko“ loomise eest.

5000-krooniseid preemiaid on Värska vallavalitsus andnud välja alates 1995. aastast jooksva aasta saavutuste ja panuse eest seto omakultuuri. Anne Vabarna nimeline omakultuuriõhtu on avalik üritus ja sinna on oodatud kõik, kellele seto kultuur on oluline. Sündmust toetab Setomaa kultuuriprogramm.

Allikas: polvamaa.ee