Võru linnavalitsus kohtus noorteesindustega

linnanooredNeljapäeval kokku kutsutud Võru linna noorteesinduste ümarlaual Võrumaa Keskraamatukogus tõdeti, et Võru Noortekeskus vajaks oma tegevuse elavdamiseks suuremaid ruume, ent ka sisulisi muutusi ja rohkem võimalusi näost näkku infot jagada.

Kohale tulnud ligi 30 inimese – linna- ja Võru valla koolide huvijuhtide, noorsootöötajate, õpilasesinduste esindajate ning aktiivsete noorte – poole pöördudes rõhutas linnapea Anti Allas võrdväärse diskussiooni tähtsust: “Me ei tulnud ruume jagama, vaid saama olukorrast ülevaadet ja nutikaid lahendusi otsima, et linnavalitsus saaks teha õiged otsused. Tahame koostöös noortekeskusele uue pinna leida, et osaleksite selle renoveerimisel, ehitamisel ja kujundamisel noorte kooskäimise kohaks.”

Samal ajal kui Võru Noortekeskuse praeguses asukohas, aadressil Liiva tn 21 ruumi napib, on linnal palju jõude seisvat kinnisvara, mis võiks tekkinud probleeme leevendada. “On võimalused uute ruumide renoveerimiseks, selles valdkonnas oleme valmis projektide ja oma teadmistega kaasa aitama,” kinnitas linnapea.

Võru Noortekeskuse juhi Mairi Raju sõnul peaks soosima omaalgatust: “Noorsootöö on noorte jaoks ja noortega. Oluline, et otsuseid võtaks vastu noored – kui neile pakub huvi, on mõtet teha,” lausus ta. Ruumidest vahest olulisemakski peeti huvigruppide kokkuviimist ja eri tegevusteks puuduvate ressursside leidmist, olgu see siis tehnika-, kokandus- või muusikahuvi arendamiseks.

Loe edasi: Võru linnavalitsus kohtus noorteesindustega

Info noortele ja noortest

13. märtsil kell 13.00 toimub Võru Noortekeskuses Euroopa Noored programmi infopäev kõigile noortevaldkonnast huvitatutele. Päeva eesmärgiks on tutvustada Euroopa Noored programmi toetusvõimalusi, mis on suunatud nii noorte kui noortejuhtide tegevuse arendamiseks ja mitmekesistamiseks. Lisaks info jagamisele toimuvad ka praktilised õpitoad.

Haara võimalusest kinni ning alusta rahvusvahelise koostööga oma kodukohas juba täna. Vaata infot ka: www.euroopa.noored.ee

Tutvumine ametite ja õppimisvõimalustega

14.märtsil sõidab Rõuge Noortekeskus õppekäigule Tartusse, et osaleda Tartu Kutsehariduskeskuse avatud uste päeval ning külastatakse Tartu Lennujaama ja karastusjookide tehast, et õppida tundma erinevaid ameteid ja õppimisvõimalusi. Õppekäigul osalevad soovi avaldanud Rõuge kooli 8. ja 9.klassi õpilased,  mitmed gümnasistid ning ka neid noori, kellel on keskhairdus omandatud. Õppekäiguga ühinemise soovil anda teada e-posti teel raugeank@gmail.com või telefoni teel 5340 3309. Õppekäiku rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse koordineerimisel.

Maakonna noortelaager-koolitus

19.-20.märtsil toimub noortele vanuses 13-17 rahvusvahelise noorsoovahetuse teemaline koolitus Rõuge Noortekeskuses. Eesmärgiks on tutvustada noorsoovahetuse eesmärke, mitteformaalse õppimise meetodeid ning suurendada noorte teadlikkust ja huvi rahvusvahelise koostöö vastu. Rõuge vallast oodatakse koolitusele osalema kuni 5. Eelregistreerimine koolitusele kestab kuni 13. märtsini aadressil rouge.noorteklubi@gmail.com. Kohtade arv on piiratud. Koolitus, sh toitlustus ja majutus on kõigile osavõtjatele tasuta.

Koolivaheaja laager Rõuge noortele

20-22.märtsil toimub Rõuges 3-päevane otsustamise ja meeskonnatöö oskuste arendamise teemaline laager Rõuge Avatud Noortekeskuses kõigile meie valla noortele vanuses 10-16 eluaastat. Laagris osalemine on tasuta, huvilistel palume registreeruda hiljemalt 18.märtsiks noortekeskuses, meili teel raugeank@gmail.com või telefonitsi 7859384, 53403309. Laagris osalejate arv kuni 20 noort.  Laagri korraldamist ja läbiviimist toetab Rõuge vald, ellu viib Rõuge Avatud Noortekeskus.

Märka ja tunnusta

Taaskord tunnustatakse Rõuge valla aktiivseid, parimaid, silmapaistvamaid ja üllatavamaid noori, gruppe ja algatusi. Võimalusel antakse välja tunnustused järgnevates kategooriates: Hea Algataja/ Hea algatuse eestvedaja, Heategija, Parim Muutuja, Hea kaasaja, Aktiivne osaleja, Üllatav ANNE ja Hea Idee. Selleks ootame ettepanekuid tunnustamist väärt olevatest noortest ja nende tegudest 15.märtsiks kirjalikult Rõuge Avatud Noortekeskusesse või e-maili teel: raugeank@gmail.com Ettepanekud vaatab läbi hindamiskomisjon ning tunnustuse andmine toimub 27.märtsil kell 15.00 Rõuge Avatud Noortekeskuses.

Noorteprojektide kirjutamise õpituba

10. aprillil kell 11.00 toimub Rõuge Noortekeskuses projektikirjutamise õpituba. Vaadatakse üheskoos, kuidas koostada head projekti, millele projektikirjutamisel erilist tähelepanu pöörata, mis on projektikirjutamise põhilised vead ning samuti räägitakse ka projekti eelarvest. Projektikirjutamise koolitus käsitleb eelkõige Euroopa Noored programmi taotlusi ning nendele esitatavaid nõudeid.

Lisainfo: Kerli Kõiv, noorsootöö spetsialist, Rõuge Avatud Noortekeskus, tel 5340 3309