Võru linnavalitsus kohtus noorteesindustega

linnanooredNeljapäeval kokku kutsutud Võru linna noorteesinduste ümarlaual Võrumaa Keskraamatukogus tõdeti, et Võru Noortekeskus vajaks oma tegevuse elavdamiseks suuremaid ruume, ent ka sisulisi muutusi ja rohkem võimalusi näost näkku infot jagada.

Kohale tulnud ligi 30 inimese – linna- ja Võru valla koolide huvijuhtide, noorsootöötajate, õpilasesinduste esindajate ning aktiivsete noorte – poole pöördudes rõhutas linnapea Anti Allas võrdväärse diskussiooni tähtsust: “Me ei tulnud ruume jagama, vaid saama olukorrast ülevaadet ja nutikaid lahendusi otsima, et linnavalitsus saaks teha õiged otsused. Tahame koostöös noortekeskusele uue pinna leida, et osaleksite selle renoveerimisel, ehitamisel ja kujundamisel noorte kooskäimise kohaks.”

Samal ajal kui Võru Noortekeskuse praeguses asukohas, aadressil Liiva tn 21 ruumi napib, on linnal palju jõude seisvat kinnisvara, mis võiks tekkinud probleeme leevendada. “On võimalused uute ruumide renoveerimiseks, selles valdkonnas oleme valmis projektide ja oma teadmistega kaasa aitama,” kinnitas linnapea.

Võru Noortekeskuse juhi Mairi Raju sõnul peaks soosima omaalgatust: “Noorsootöö on noorte jaoks ja noortega. Oluline, et otsuseid võtaks vastu noored – kui neile pakub huvi, on mõtet teha,” lausus ta. Ruumidest vahest olulisemakski peeti huvigruppide kokkuviimist ja eri tegevusteks puuduvate ressursside leidmist, olgu see siis tehnika-, kokandus- või muusikahuvi arendamiseks.

“Poisse on noortekeskuses vähe, huvipakkuvad ringid puuduvad, ruume napib,” loetles Raju tänaseid probleeme. Ka sooviksid noored rohkem väljasõite, et teisi noortekeskusi külastada, ent sellele seab piirid bussi tellimise hind, samuti on komplitseeritud ruumide rentimine ürituste korraldamiseks.

Praegu pakub noortekeskus huvi peamiselt põhikooliealistele lastele, kes koolis võib-olla välja ei paista, kuid otsivad endale sobivat ühistegevust. Sellest lähtuvalt saab otsustavaks noorte omavaheline suhtlus ehk see, kuidas neid tänapäeva infomüra tingimustes kokku viia. Ühe võimalusena nähakse koolides noortekeskuse tutvustamist, kuna praegu ei teata selle tegevusest kuigi palju.
Abilinnapea Sixten Silla sõnul ei ole noortekeskus loodud huvikoolidega konkureerima, vaid laiendab spektrit. “Kuna noortekeskus toimib projektipõhiselt ja tal ei ole vajalikke ruume, ei saa ka suuri projekte kirjutada,” tõi ta välja veel ühe võimalikest kitsaskohtadest.

Noortekeskuse ühe võimaliku uue kohana nähakse täna Võrumaa Keskraamatukogu 1. ja 2. korrusel asuvaid ruume, mis üheskoos üle vaadati. Noortekeskust raamatukoguga ühe katuse all näeks ka Võrumaa Keskraamatukogu arendusjuht Merle Koik: “Noortekeskus sobiks raamatukogu majja väga hästi, kuna raamatukogus on ligi kaks ja pooltuhat noort lugejat,” põhjendas ta.
Arutati ka noortekeskuse kolimist Kreutzwaldi tn 109 ja Lembitu tn 2 asuvatesse ruumidesse ning noortekeskuse praeguses asukohas 2. korruse väljaehitamist. Diskussioon parima lahenduse leidmiseks jätkub.