Hea õpetaja kuu lõpetab Võrumaa traditsiooniline õpetajate metoodikapäev

Oktoober on hea õpetaja kuu, mille raames toimuvate ürituste eesmärgiks on väärtustada Eesti õpetajate tööd ja öelda õpetajale aitäh. Teisipäeval, 22. oktoobril toimub Võru Kesklinna Koolis Võrumaa õpetajate metoodikapäev, mis annab headele õpetajatele võimaluse jagada oma parimatid töökogemusi kolleegidega. Tänavu on hea õpetaja kuu läbivaks teemaks koostöö. Kiidame ja täname õpetajaid, kes on eeskujuks ning pakume ning kogume ideid koostöökujundamiseks.

“Metoodikapäeval saab kuulata maakonna 10 haridusasutuse 24 õpetajalt 17 ettekannet, mille siduvaks üldteemaks on arengu- ja koostöökeskne õpikäsitus. Suurema tähelepanu all on seekord karjääriplaneerimine ja õppe lõimimine, samuti koostöö ja kaasaegsed õpikeskkonnad. Ettekanded toimuvad kolmes töötoas, et iga kuulaja saaks ise koostada endale võimalikult sobiva päevakava,” ütles Võru Maavalitsuse peaspetsialist Aigi Tiks.

Metoodikapäeva korraldab kuuendat aastat Võru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond. Päeva põhieesmärgiks on õpetajate professionaalsuse toetamine eeskätt kolleegi väärtusliku metoodilise töö kogemusega tutvumise läbi. Nutikate lahenduste vahetamise kogemusi sõltumata õpetatavast ainest on raske üle hinnata – oma osa saavad siit nii esinejad kui ka kuulajad, seejärel juba õpilased ning nende kaudu ka lapsevanemad. Teisalt annab see päev õpetajatele võimaluse esineda ettekannetega maakonna tasandil, mis on üheks oluliseks näitajaks õpetaja professionaalsel enesearendamisel ja õpetaja kutse kõrgema taseme taotlemisel.

Lisainfo: Aigi Tiks, Võru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna, peaspetsialist-inspektor, tel 786 8358

Neljapäeval toimub Võrumaa õpetajate neljas metoodikapäev

Neljapäeval, 27. oktoobril toimub Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumis Võru maakonna õpetajate metoodikapäev, mis on punktiks hea õpetaja kuule. Hea õpetaja kuu eesmärgiks on väärtustada Eesti õpetajate tööd ja öelda õpetajale aitäh. Tänavu julgustab hea õpetaja kuu tooma kooli uusi nutikaid lahendusi, mis teevad õppimise vaheldusrikkamaks.
Võrumaa õpetajate metoodikapäeval saab kuulata 22 ettekannet maakonna 11 kooli ja lasteaia õpetajatelt.
Kertu Künnapuu