Viru malevat asub juhtima major Marek Laanisto

Alates 1. septembrist asub Kaitseliidu Viru maleva pealikuna ametisse Pärnumaa maleva staabiülem major Marek Laanisto. Seni Viru malevat juhtinud kapten Rein Luhaväli suundub tööle erasektorisse ja jääb edaspidi kodumalevas tegutsema vabatahtliku kaitseliitlasena.

Neljapäeval, 30. septembril toimus Viru maleva staabis pidulik maleva üleandmine kapten Rein Luhavälilt major Marek Laanistole. Uus ülem asub ametisse 1. septembrist. „Otsus ei tule minu peast, otsus tuli Kaitseliidu ülema peas ja Kaitseväe juhataja sulest“ selgitas seni Pärnumaa malevas staabiülemana töötanud major Laanisto. „Sõjaväelaste elukutse on selline, et tihtipeale sa võid nõustuda ja võid mitte nõustuda, aga sa pead täitma käsku,“ selgitas tänini Rakverest pea kahesaja kilomeetri kaugusel teeninud ovitser.

Major Laanisto seab ametisse asudes esmaselt eesmärkideks personali, kinnisvara, relvastuse ja infrastruktuuriga tegelemise. „Tänasel päeval seis on selline, et maleva staabi personaliga hakkan tugevasti tegelema. Ma tahaksin, et ametikohad täituksid, mis täitmata ja luua selle kollektiivi sellise, et me kõik tööd suudaksime ära teha,“ sõnas Laanisto.

„Lisaks sellele kindlasti pööran tähelepanu kinnisvarale. sõnas kõik Kevadtormid maastikul veetnud Laanisto. Kindlasti riskianalüüsist tulenevale relvastusele, mis on väga tõsine asi ja millesse tuleb väga tõsiselt suhtuda, kogu infrastruktuur ja seda kasutavad inimesed.“
Loe edasi: Viru malevat asub juhtima major Marek Laanisto

Maikuus algab Maakaitseväe suurõppus Kevadtorm 2012

Eesti kaitsmist saab Kaitsevägi harjutada kõige paremini ikka oma riigis ning selleks, et mõista Eesti erinevate piirkondade eripära, peab seda tegema erinevates kohtades. Tänavu toimub õppus Kirde-Eestis, kus Kevadtormi on peetud ka  varasematel aastatel (2003, 2004, 2006, 2008, 2009).  Kuigi kevadtormilised tegevused muudavad kohalike inimeste igapäevast rutiini, on näha, et virulased suhtuvad õppusesse hästi. Loodetakse ka sel aastal kõigi toetusele ja mõistvale suhtumisele.

Õppuse käik näeb ette, et 3.-11. maini toimub tegevus Vinni, Väike-Maarja, Tapa ja Laekvere valdades, seejärel laieneb tegevus ka Jõhvi, Illuka, Mäetaguse, Kohtla, Toila, Maidla, Sonda, Sõmeru ja Rägavere valdade territooriumile. Õppus Kevadtorm 2012 lõpeb 19. mail.

Kaitseväe suurimal õppusel näitavad juulis ja oktoobris teenistusse astunud Eestimaa noored ajateenistuses õpitud riigikaitseoskusi, reservväelased tuletavad meelde oma kunagi omandatud teadmisi, kaitseliitlased aga harjutavad koostööd ning oma sõjaliste ülesannete täitmist.  Kokku on suurõppusega haaratud 4 000 kaitseväelast, ajateenijat, reservväelast ja kaitseliitlast.

Valdavalt viiakse õppused läbi Riigimetsa Majandamise Keskuse maa-alal, osaliselt aga ka eramaadel. Õppelahingutega võivad kaasneda ka ajutised liikluspiirangud. Kaitsevägi palub sel perioodil elanikel tähelepanelikumalt vaadata liiklusmärke. Liikumispiirangutega teedel juhivad liiklust sõjaväepolitseinikud.

Õppusel osalevatel kaitseväelastel on kaasas ka relvad – alustades teenistusrelvadest ehk automaatidest ja lõpetades suuremakaliibriliste  haubitsatega. Kevadtormi ajal kasutatakse imitatsioonivahendeid –  pärismoonaga laskmisi ei toimu, neid viiakse läbi muul ajal Kaitseväe Keskpolügoonil. Imitatsioonivahenditest kasutatakse paukmoona, suitsugranaate ning pimedal ajal valgustusrakette.

Kõigi õppusega seotud küsimuste ja pretensioonide tekkimisel võtke ühendust telefonil +372 717 1085 või e-maili teel kevadtorm@mil.ee

Suurõppus Kevadtorm 2011 toimub maikuus

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad 4.-20.05.2010 suurõppuse Kevadtorm 2011, mille tegevusala ulatub Tartumaalt läbi Põlvamaa Võrumaani.

Õppuse eesmärk on 2010-2011. aastal ajateenistusse kutsutud isikkoosseisul baseeruvate jalaväe, suurtükiväe, õhutõrje, pioneeri-, luure-, staabi- ja tagalaüksuste kokkuharjutamine ja oskuste kontroll, kirjutab Kambja vallalehe võrguväljaanne Koduvald.ee.

Samuti harjutavad koostööd maaväe, Lõuna kaitseringkonna ja I jalaväebrigaadi staabid ning kaitseliidu Tartu-, Põlva-, Võru-, Valga- ja Viljandimaa malevad.

Esimesel kahel päeval toimub üksuste koondumine õppuste alale. Sellele järgnevad 6 päeva jooksul jalaväepataljonide ja jalaväebrigaadi koostööharjutused. 13.-19.05.10 ööpäevaringsed õppelahingud, millega kaasneb ka lahingmüra. Järgneval kahel päeval korrastatakse õppusel kasutatud alad ja teed. 21.05.10 lahkuvad üksused õppuste alalt. Loe edasi: Suurõppus Kevadtorm 2011 toimub maikuus