Suurõppus Kevadtorm 2011 toimub maikuus

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad 4.-20.05.2010 suurõppuse Kevadtorm 2011, mille tegevusala ulatub Tartumaalt läbi Põlvamaa Võrumaani.

Õppuse eesmärk on 2010-2011. aastal ajateenistusse kutsutud isikkoosseisul baseeruvate jalaväe, suurtükiväe, õhutõrje, pioneeri-, luure-, staabi- ja tagalaüksuste kokkuharjutamine ja oskuste kontroll, kirjutab Kambja vallalehe võrguväljaanne Koduvald.ee.

Samuti harjutavad koostööd maaväe, Lõuna kaitseringkonna ja I jalaväebrigaadi staabid ning kaitseliidu Tartu-, Põlva-, Võru-, Valga- ja Viljandimaa malevad.

Esimesel kahel päeval toimub üksuste koondumine õppuste alale. Sellele järgnevad 6 päeva jooksul jalaväepataljonide ja jalaväebrigaadi koostööharjutused. 13.-19.05.10 ööpäevaringsed õppelahingud, millega kaasneb ka lahingmüra. Järgneval kahel päeval korrastatakse õppusel kasutatud alad ja teed. 21.05.10 lahkuvad üksused õppuste alalt.

Õppustel osaleb umbes 4500 sõdurit. Manöövrite käigus liigub teedel palju kaitseväe tehnikat, mistõttu tuleks liiklejatel varuda rohkem aega ning olla tähelepanelikum. Koduloomad tuleks harjutuste ajal kinni hoida. Kohalikud kaupmehed peaks arvesse võtma, et õppuste perioodil on kaupluste külastatavus suurem. Sõdurid ostavad ohtralt maiustusi, karastusjooke, ühekordselt kasutatavaid nõusid, ajalehti jms.

Õppuste ajal tekkinud probleemide korral tuleks pöörduda tsiviil-militaarkoostöö (CIMIC) grupi ja sõjaväepolitsei (MP) poole. Läbirääkijate transpordivahendid kannavad CIMIC-tunnust.

CIMIC-u ülesandeks on korraldada õppustega seonduv koostöö, kooskõlastamised, kordineerimine ja lepingute sõlmimine omavalitsuse, riigimetsamajandamise keskuse, eraisikutega jt subjektidega.

CIMIC vastutab isikkoosseisu maaala kasutamise piirangutest informeerimise ja instrueerimise eest ning peab olema valmis lahendama õppuse käigus militaar-tsiviilkoostöös ilmnevaid probleeme.

Kevadtorm 2011 alal plaanitakse tsiviilisikutele suunatud üritusi nagu näitus „Vabaduse kullakoormad”, emadepäeva kontsert ning laste joonistusvõistlus.

Kohalikud elanikud saavad õppuste kohta infot eelnevalt korraldatavatel teabepäevadel. Kambja vallas toimub teabepäev 14.04.2010 algusega kell 17.30 Kambja kultuurikeskuses (Kesk 12) ja kell 19 Kuuste koolimajas (Vana-Kuustes).

Risto Rütte

One thought on “Suurõppus Kevadtorm 2011 toimub maikuus”

 1. Nii üksikasjalikust tekstist on välja jäänud teised valdades toimuvad teabepäevad:

  04.04 Kanepi vallas kell 17.30 Kanepis ja 19.00 Põlgastes.
  05.04 Vastse-Kuuste vallas kell 11.50 Vastse-Kuuste koolis ja 18.00 Lootvina külaseltsis.
  06.04 Ahja vallas kell 18.00 Ahjal.
  06.04 Võnnu vallas kell 19.30 Võnnus.
  07.04 Mooste vallas kell 18.00 Moostes.
  11.04 Haaslava ja Mäksa valdades kell 18.00 Sillaotsa koolis.
  12.04 Laheda vallas kell 18.00 Tilsi Sotsiaalkeskuses.
  13.04 Kõlleste vallas kell 17.30 Pranglis ja 19.00 Karilatsis.
  14.04 Kambja vallas kell 17.30 Kambjas, 19.00 Vana-Kuustes.
  15.04 Põlva vallas kell 17.00 Põlva Vallavalitsuses.

  Ootame rohket osavõttu.

Kommenteerimine on suletud.