Viru malevat asub juhtima major Marek Laanisto

Alates 1. septembrist asub Kaitseliidu Viru maleva pealikuna ametisse Pärnumaa maleva staabiülem major Marek Laanisto. Seni Viru malevat juhtinud kapten Rein Luhaväli suundub tööle erasektorisse ja jääb edaspidi kodumalevas tegutsema vabatahtliku kaitseliitlasena.

Neljapäeval, 30. septembril toimus Viru maleva staabis pidulik maleva üleandmine kapten Rein Luhavälilt major Marek Laanistole. Uus ülem asub ametisse 1. septembrist. „Otsus ei tule minu peast, otsus tuli Kaitseliidu ülema peas ja Kaitseväe juhataja sulest“ selgitas seni Pärnumaa malevas staabiülemana töötanud major Laanisto. „Sõjaväelaste elukutse on selline, et tihtipeale sa võid nõustuda ja võid mitte nõustuda, aga sa pead täitma käsku,“ selgitas tänini Rakverest pea kahesaja kilomeetri kaugusel teeninud ovitser.

Major Laanisto seab ametisse asudes esmaselt eesmärkideks personali, kinnisvara, relvastuse ja infrastruktuuriga tegelemise. „Tänasel päeval seis on selline, et maleva staabi personaliga hakkan tugevasti tegelema. Ma tahaksin, et ametikohad täituksid, mis täitmata ja luua selle kollektiivi sellise, et me kõik tööd suudaksime ära teha,“ sõnas Laanisto.

„Lisaks sellele kindlasti pööran tähelepanu kinnisvarale. sõnas kõik Kevadtormid maastikul veetnud Laanisto. Kindlasti riskianalüüsist tulenevale relvastusele, mis on väga tõsine asi ja millesse tuleb väga tõsiselt suhtuda, kogu infrastruktuur ja seda kasutavad inimesed.“
 Oma kõnes sõnas major Laanisto, et tema näol on tegemist pigem sõdurisaapakandja, kui parketil tammuva ohvitseriga ning lisas, et tedavõib ka kaevikuserval kohata. „Pigem metsas õpetades sõdureid ja kindlasti vähesel ajal tuleb tegeleda ka paberitööga,“

Alates 5. märtsist 1999, kui Lääne-Viru malev nimetati ümber Viru malevaks on seda juhtinud mitmeid pealikke. 9. oktoobril 2000. aastal määrati Viru maleva kohusetäitjaks ja 1. juulist 2005 maleva pealikuks kapten Lembit Kerve. 7. aprillist 2009 kuni 1. septembrini 2011 oli Viru maleva pealiku kohusetäitjana ametis kapten Rudolf Jeeser. Möödunud aasta 1. septembrist kuni selle aasta 31. augustini on Viru maleva pealiku kohusetäitjaks kapten Rein Luhaväli ning käesoleva aasta 1. septembrist asub malevat juhtima major Marek Laanisto.