Põrmandu alt löüti tarõsuurunõ kivi

Põrmandu alt löütü kivi. Foto: Uma Leht

Sõmmõrpalo vallast Liinamäe mõisast asunigutalo köögipõrmandu alt tull’ vällä tarõsuurunõ kivimüräk. Tuu om arvada sama kivimüräk, mink kotsilõ om üles kirotõt juttõ kivi ala matõtust varandusõst.

«Seo ots lätt vundamendi ala, tõsõlõ poolõ,» kõnõl’ löütü kivi suurusõst Murumäe talo peremiis Helsteini Lembit. «Tõnõ ots lätt ahu ala ja kolmas küünüs viil poolõ tarõni. Seo om õnnõ nukakõnõ siin päält nätä. Ja ku pall’u tä alla viil lätt?!»

«Mi tiidsemi nii pall’u, et määnegi suur kivi om põrmandu all. Esä veidükese ragusi taad, ku tegi tarõnukka,» ütel’ Lembit. «A köögijaku es tiiä sukugi. Ku viitrassi kaivõti, läts tuu täpsele kivist müüdä.»

Kivvi kaiõn tunnus, et maja ehitämise aigu om tuud päält kõvastõ lahutu. Maja om ehitet tuudaigu, ku mõisamaa asunigõlõ vällä jaeti. «1928 vai kuna nä tetti,» tulõt’ miilde Lembitü 86aastanõ imä Miralda, kiä tuudaigu oll’ väiku lats. «Maa anti ja naksiva kõik ehitämä. A nuu omma kõik är koolnu, kes teivä ja olli. Tuu oll’ paruni man üts Tammi Miina, tälle anti maa ja tä nakas’ siiä ehitämä. Kõgõpäält oll’ maja vundament tettü tõsõ kotussõ pääle, a sis millegiperäst märgiti ümbre ja tetti tarõ siiä.»

Mõisaaigu olli ümbretsõõri talli, vask’alauda, küünü, kaiv, munakivvega katõt huuv, tiidse Miralda uma imä jutu perrä. Tä esi sai majja elämä päält sõta. A köögipõrmandut olõ-s putnu päält maja ehitämist kiäki. Lembit om väke täüs, et vahtsõ köögipõrmandu jaos iks kivvi vähämbält päält är lahku. Loe edasi: Põrmandu alt löüti tarõsuurunõ kivi

Lukinid said Vagula järvest elu suurima kala

Valli Lukin kaheksakilose hauega.

4. augusti õhtupoolikul jäi Võrumaal Järveres elaval abielupaaril Valli ja Jüri Lukinil Vagula järvel kalasta­des võrku kaheksakilone haug.

Kalal oli pikkust üks meeter ja kuus sentimeetrit.

«Minust natuke lühem!» naljatab Valli.

See on suurim kala, mis abielupaar on oma elu jooksul välja püüdnud.

Järveasukast jätkus oma peres pannile ja purki, seda sai ka sõpradele antud.

Valli ja Jüri kodust on Vagula järve äärde peaaegu kiviga visata. Osalt ka seepärast on kalapüügist neile meelepärane hobi kujunenud.

Võrguluba kehtib Lukinitel novembrini ning Valli arvab, et viimased kalad jõuavad sügavkülmikust ka jõululauale.

Liina Valper

Pisimopeedide ja mopeedide juhte oodatakse Sõmerpallu kokkutulekule

Sõmerpalu Motoklubi korraldab 12.-14. augustil Sõmerpalus Adrenalin Arenal pisimopeedide ja mopeedide juhtide kokkutuleku. Eelkõige on kokkutulek suunatud just Võru maakonna noortele liiklejatele.

Kokkutuleku-teabepäevade peamiseks eesmärgiks on erinevate töötubade kaudu kujundada noorest
mootorrollerijuhist turvaline, seadust järgiv ja ohte vältiv liikleja, kes oskab arvestada ja olla eeskujuks ka teistele kaasliiklejatele ning tänu sellele vähendada liiklusõnnetuste arvu kaherattaliste mootorsõidukitega.

Registreerida saab ja täpse info leiab www.adrenalinarena.com.

Reet Lulla, Sõmerpalu Motoklubi, telefon: 509 8816, e-post: reet.lulla@adrenalinarena.com

Urvaste kohapärimus on kaante vahel

Üleeile, 11. märtsil esitleti Võru instituudis trükivärsket raamatut „Metsast leitud kirik”, kuhu on koondatud Urvaste kihelkonna kohapärimus.

Kogumik kuulub sarja „Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused” ja selle autor-koostaja on Võru juurtega Valdo Valper.

Eks iga kandi kohta kuluks niisugune raamat ära, kui ainult jaguks neid, kes võtavad vaevaks lood kokku koguda, süveneda, süstematiseerida jne.

Valdo Valper kõneles esitlusel, kuidas ta Urvaste lugude juurde jõudis. Kümmekond aastat tagasi juhtus ta Eesti Rahvaluule Arhiivi kohapärimuse töörühma liikmena nägema kogumiku „Rõuge kihelkond. Paigad ja pärimus” valmimist. Rõuge oli talle emaisa kodukihelkonnana lähedane, samavõrd paelus emaema kodupaik Urvaste. Nii oligi liisk langenud.

Autor tunnistas, et talle on kontorilaua taga konutamisest südamelähedasem looduses ringi liikuda. Seega oli magusam osa tööst just maastikku mõõta.

Kuna raamat on nii mahukas, võib aga arvata, et töölaua taga oldud tunnid ei olnud ka üürikesed. Lisaks omakorjatule on raamatus pealegi kasutatud rohkelt arhiivimaterjali.

Raamatut illustreerivad fotod võimaldavad lugudega kaasa mõelda teisel, elaval pildilisel tasandil, ja keel, mida lugude kõnelejad on kasutanud, veel mingis kolmandas võtmes.

Kokkuvõtteks: rikas maa see Eesti, kus saab ühe kihelkonna kohapärimusest kaalult ja sisult nii kaaluka raamatu kokku panna.

Kaile Kabun

Valdo Valper ja „Metsast leitud kirik”.
Pealkirja on andnud raamatule üks
Urvastes tuntud kohapärimuslik lugu.

Foto: Kaile Kabun

Võrumaa taluliit korraldab teraviljakasvatajate konverentsi

Foto: e24.ee

Reedel, 11. märtsil toimub Võrumaal Sulbis Roosu  talu vabaajakeskuses teraviljakasvatajate konverents.

Päevaprogramm:

9.30 Kogunemine, registreerimine

10-11.30 Eelmise aasta iseärasused ning taliviljade praegune seis – Peeter Viil

11.30-12.30 Erinevad taimekaitsepritside pihustid –  Jaanus Põldma

12.30-13 Oma kogemustest räägib aasta põllumees  Mart Timmi

13-13.40 Lõuna

13.40.15.30 Efektiivne väetamine. Turuolukord  – Tiiu Tarang, Avo Kons.

15.30-16.30 Nõuded taimekaitsevahendite kasutamisel, tuulekaera levik ja tõrjeabinõud, värske puu- ja köögivilja turustamine – Benno Laks.

16.30–17.30 Nõuandesüsteemist ja nõuandetoetusest  – Sirje Madisson

Infopäev on tasuta.

NB! Eelregistreerimine on vajalik. Registreerida tuleb 9. märtsiks tel  517 6330,  5349 9454 või e-posti aadressil marika@vaip.werro.ee.
Üritust toetab Euroopa Liit.

Kaidsa hinnäst esi, jahimiis avitas


Kauna Toomas,

Sõmmõrpalu jahimiis

Olõ murrõn, et parhilla tetäs säänest vahtsõt jahisäädüst, mis kõik pää pääle käänd ja Eesti jahindusõ traditsiooni vällä koolõtas.
Ku 2003. aastagal tettü säädüs oll’ jahimehe- ja mõtsaeläjäsõbralik, sõs vahtsõnõ lätt väega mõtsa- ja maaumanigu keskses. Maaumanik ei piä jahimiis olõmagi, a või naada esi uma maa pääl jahti pidämä. Osta hindäle püssä, põmmuta kõik maaha ja tetä viil rahas kah.

Är tahetas häötä jahimaiõ kõrraldamisõ kavva: et siin kandin pidä jahti tuu vai taa jahtkund, või ellä nii- ja niipall’o põtru, tsiku, kitsi. Taa asi om aastidõga häste paika lännü.

Ütsjagu mõtsa- ja maaumanikkõ olõ-i muiduki rahul, et jahimehe lasõ-i kõiki eläjit maaha, kes timä maa pääl pahandust tegevä. Ku kevväi tulõ, lumi är sulas ja maaumanik liinast ummi valduisi kaema tulõ, sõs või tõtõst olla juhtunu hirmsit asju. Kõgõ hullõmb om sõs, ku majjai om mõtsa ja maa kõik üle ujutanu, mõtsa maaha võtnu. Üts pernaanõ kaivas’, et majaja olli terve uibuaia, vana eestiaigsõ uibu talvõga kandunu lumpi är.

Sakõst kihotas umanik sändse pildi pääle liina keskkunnaammõtnigõ manu, kaibas, et jahimehe ei piä jahti, mõts om hukan, ja kirotas hirmsa kaibamiskirä jahimiihi pääle. Sändsit kaibamiskirju om perämädsel aol pall’o olnu. Vanal aastal tull’ näid jahiseltsi näütüses õnnõ Ruusmäe kandist nelä maaumanigu käest. Loe edasi: Kaidsa hinnäst esi, jahimiis avitas

Maanaised võtavad Sulbis päeva iseendale

Õpitoas saab valmistada glütseriiniseebi.
Nädala pärast, 16. detsembril kogunevad Sulbi vanasse koolimajja aktiivsed maanaised, et võtta päev iseendale. MTÜ Kodukant Võrumaa annab teada, et kõik huvilised on oodatud osalema.

Juttu tuleb elulistel teemadel, näiteks sellest, kuidas võtta maha pingeid ja maandada stressi ning kuidas olla tänapäeva ebastabiilses maailmas terve. Samuti sellest, kuidas näha kena välja, kuidas minna tööintervjuule jms.

Pärast lõunat toimub glütseriiniseebi valmistamise õpituba, kus saab teada, millised on erinevate lisandite kasulikud omadused ning kuidas neid seebi tegemisel kasutada. Iga osaleja saab ise endale valmistada meelepärase seebi 25 krooni eest, mille saab hiljem ka kaasa võtta.

Kui pärast jääb mahti, valmistatakse jõulukingiks geelküünlaid. Selleks tuleks võtta kaasa läbipaistev väike klaas või anum, kaunistuseks pärleid, teokarpe, kivikesi jm, mida sobib panna küünla sisse. Täpsem info ja registreerimine telefonil 53499454 või e-postiga marika@vaip.werro.ee

Allikas: MTÜ Kodukant Võrumaa

Osulas õpetatakse seebi tegemist

Osula Külaseltsis saab nii käesoleval kui ka järgmisel nädalal õppida seebi tegemist

Just selliseid seepe on võimalik õppida ise valmistama. Foto: Ene Kerge

Õpitoas saadakse teada, millised on erinevate lisandite kasulikud omadused ning kuidas  neid seebi tegemisel kasutada, milline peab olema segu vahekord. Sulanud seebimassile lisatakse soovitud lisandid ning valatakse seep vormi.

Glütseriini seebi õpitoad toimuvad:
4. detsembril kell 11.00
8. detsembril kell 18.00

Külmprotsessmeetodil seebi valmistamise õpituba toimub:

4. detsembril kell 13.00
8. detsembril kell 19.00

Õpituba kestab  kuni 2 tundi, osalemistasu glütseriiniseebi õpitoas on 75.- krooni
ja külmprotsessi meetodi õpitoas on 150.- krooni.

Õpitubadesse pääseb ainult eelregistreerimisega: 52 999 550, ene.kerge@mail.ee

Allikas: Ene Kerge

Võru linna, Võru ja Sõmerpalu valla ühinemisuuring sai valmis

Täna esitletakse Võrus peetaval konverentsil ligi aasta kestnud projekti käigus koostatud kolme omavalitsuse võimaliku ühinemise ettevalmistamiseks vajalikku uuringut, mille on kokku pannud Geomedia OÜ koostöös omavalitsuste esindajatest koosnevate töörühmadega, kes teemagruppide põhiselt andmed kokku kogusid.

Võru Linnavolikogu esimehe Erki Saarmani sõnul on töörühmades on tehtud ära mahukas töö ning analüüs edaspidiseks mõttetööks saadud.

“Ühinemine saab teoks muidugi ainult juhul, kui sellest tõuseb kasu kõigile inimestele,” lisas Saarman.

Uuringu tulemused on kõigile Võru linna veebilehelt kättesaadavad alates detsembrist. Võru linna, Võru valla ja Sõmerpalu valla võimaliku ühinemise uurimiseks said omavalitsused Norra-EMP regionaalarengu toetusskeemi programmist umbes 600 000 krooni toetust, sellele lisandusid omavalitsuste osalused.

Sõmerpalus korraldatakse heategevuslik motokross

Laupäeval, 6. novembril toimub Võrumaal Sõmerpalus vastavatud sisekrossihallis Adrenalin Arena Mini Karikasarja V ja viimane etapp, mille raames toimub ka heategevuslik minibikede showkross. Mini Karikasarja võistlussõidud algavad laupäeval kell 12, showkrossi algusajaks on planeeritud orienteeruvalt kell 17.00.

Showkross on mees-mehe vastu võistlus, kus osalevad tuntud krossimehed, kes tavaliselt minidega ei sõida. Tulekuks on nõusoleku andnud Tanel ja Aigar Leok, Juss Laansoo, Toomas Triisa, Priit Rätsep, Andre Park, Henri Roosiorg, samuti vanameistrid Andres Krestinov, Valdur Kahro ning Aadu Sikk ja Soome tuntud supermotosõitjad Mauno Hermunen ja Toni Klem.

Pilet üritusele maksab 75 krooni, alla 10-aastastele on sissepääs tasuta. Kogu tulu läheb Võrumaal Varstu vallas asuva Krabi Põhikooli juures tegutseva õpilaskodu toetamiseks. Krabi Põhikool pakub õppimisvõimalust ka normintellektiga ja tavakäitumisnorme järgivatele lastele, kellel on probleeme koolikohustuse täitmisega ning just need lapsed elavad kooli õpilaskodus. Õpilaskodus on ruumi 45 lapsele, kellest enamik on poisid.

Õpilaskodu projekti algataja ja kooli direktor Ale Sprenk tõi välja sportimis- ja vaba aja vahendid, millest õpilaskodul puudus on. Vaja oleks õpilaskodul järgmisi asju: suusad koos keppidega, rulluisud koos turvavarustusega, trikirattad koos turvavarustusega, jalg-,võrk-, korvpallid, jalgpalliväravad, kelgud, jõusaali varustus. Kui kellelgi on nimetatud vahendeid koju jäänud, mida ise enam ei kasutata, kuid varustus on terve ja korralik, võib võistlust vaatama tulles kaasa võtta. Kui aga kohale tulla ei saa, võib asjade üleandmiseks võtta ühendust Marko Männiga (marko@atmracing.ee, tel: 562777 11) või Ale Sprengiga (ale@krabi.edu.ee, tel: 5219034).

Sõmerpalus avatakse adrenaliiniareen

Homme, 30. oktoobril kell 18 avatakse Võrumaal Sõmerpalus Euroopa suurim sisekrossi motohall. Sõmerpalu motoklubi eestvõttel püstitatud motohall kannab nime Adrenalin Arena.

Motoklubi juhatuse liige Kaido Park ütles, et Adrenalin Arena on eelkõige motokrossi treeningkeskus, mis annab sportlastele ja harrastajatele aasta ringi head, samas taskukohased harjutus- ning võistlustingimused – võimalused, mis Põhja-Euroopa sportlastel pika talve tõttu siiani puudusid.

Hallis on nõuetekohane superkrossirada, suured tribüünid, garaažiala, puhkeruum, riietusruumid, duširuumid, saun, jõusaal, õppeklass ning näituseruum.

Motohalli avapeol näeb professionaalseid trikihüppajaid Soomest, šõukrossi Eesti, Läti ja Leedu parimate sõitjate esituses, mototraielit, tantsutüdrukuid ja Eesti ühendatud tsiklimeeste koori koos saatebändiga Propeller. Õhtu lõpetavad ansambli Terminaator kontsert ning videodisko.

Pidu on kõikidele tasuta.

Laupäeval Sulbis Mihklilaat

MTÜ Sulbi Maarahva Selts korraldab laupäeval, 25. septembril algusega kell 10 Sõmerpalu vallas Sulbis Mihklilaada.
Laadal müüakse isetehtud ja -toodetud kaupa ning istikuid. Avatud on vanakraamiturg. Kavas on veel õnneloos, oksjon, mahekosmeetika õpituba ja kapsariivimise võistlus. Aega saab veeta rodeohärjal ja ronimisseinal. Pakutakse laadasuppi ja pannkooke. Päeva juhib Margus Abel. Projekti toetavad Sõmerpalu vallavalitsus, kohalikud ettevõtjad, Leader-programm, siseministeerium ja EAS.
Laat toimub iga ilmaga.

Info ja registreerimine tel 5625 4021, Kristel Lall

Võrumaa emakeeleõpetajad rändasid kirjameeste radadel

Võrumaa emakeeleõpetajad ja teised kirjandushuvilised rändasid mõned päevad tagasi Loode-Võrumaal sealt tuule tiibadesse saanud kirjameeste radadel.

Esimene peatus tehti Osulas Rihhard Iheri koduõuel ja päevale pandi punkt Antsla lähedal Bernard Kangro kodutalus. Lõpetuse aitas päevakohaselt kirjanduslikuks kujundada sealtsamast lähedalt pärit murdeluuletaja Häniläne, kes oma äsja ilmunud värsikogumikust mõned read ette luges.

Selle kandi mehed, praegu aktiivsed ja õitsvas loomeeas kirjanikud Jan Rahman ja Contra ei pidanud paljuks õpetajaid teele tervitama tulla, esimesel käes kitarr ja teisel kausitäis omaküpsetatud pannkooke.

Fotod: Kaile Kabun