Konkurss „Ettevõtlik pärnakas“

Tegemist on Pärnu Linnavalitsuse ettevõtluskonkursiga, mis arendab ettevõtlikkust ning aitab kaasa uuenduslike ideede loomisele.

Miks konkursil osaleda?
Konkursil osalemine annab hea võimaluse:

  • kohtuda ettevõtlike inimeste ja oma ala asjatundjatega;
  • koguda vajalikke teadmisi ettevõtlusega alustamiseks;
  • saada väärtuslikke nõuandeid ja personaalset nõustamist, kuidas äriideed arendada edasi äriplaaniks;
  • võita oma äriplaani elluviimiseks 3000 eurot.

Kuidas osaleda?
Mõtle oma idee läbi ja pane kirja
Äriidee peab sisaldama:

  • toote/teenuse detailset kirjeldust;
  • projekti pika- ja lühiajalisi eesmärke;
  • toote tootmiseks või teenuse osutamiseks vajalike põhiprotseside kirjeldust;
  • konkurentsisituatsiooni kirjeldust;
  • projekti maksumust ning rahastamisallikaid.

NB! Äriidee peab realiseeruma Pärnumaal.

Ideede esitamise tähtaeg on 1. detsember 2013. Kuidas täpsemalt osaleda, saab lugeda Pärnu linna kodulehelt