PÄRNUS HAKATAKSE UUT PÄRNU JÕGE ÜLETAVAT SILDA EHITAMA


Rajatav uus Parnu sild Raba ja Laia tänava vahelisel joonel

Pärnu linnavalitsus kuulutas välja rahvusvahelise riigihanke Raba-Lai tänavate silla, Rääma ja Laiale tänavale rajatavate ringristmike ning silda ja ringristmikke ühendavate tänavalõikude ehitamiseks.

Praegu toimub osa Pärnu transiitliiklusest Kesklinna silla ja Pika tänava kaudu. Südalinna serva ehitatav uus sild võimaldab linnasüdant vältida sõidukitel, kes sinna minna ei soovi, samas tekib lisavõimalus kesklinna sõitmiseks. Pärast Transpordiameti poolt kavandatava neljarealise tee ehitamist Sauga alevikust Ehitajate teele väheneb Tallinna maantee osatähtsus ning enamik Tallinna poolt tulevatest autodest hakkab Pärnusse sõitma kas Raba-Lai või Papiniidu silla kaudu.

„Oleme pika sammu võrra lähemal pärnakate ammuse unistuse täitumisele. Uus sild on oma mõjult ja tähenduselt mõneti võrreldav Rail Balticuga. Selle valmides paraneb ühendus linnaosade vahel, liiklemisvõimalusi tekib juurde ja hajuv liikluskoormus aitab muuta kesklinna jalakäijasõbralikumaks, tuues lähemale kliimaneutraalsuse eesmärki,“ rääkis Pärnu abilinnapea Meelis Kukk.

kõige pikema ava pikkus on ligi 132,5 mee

Riigihanke alusdokumentide kohaselt peab võitja koostama tööprojektid ja ehitama nende alusel kolmeavalise kolme kaarega silla koos mahasõitudega. Sild hakkab toetuma neljale sambale, millest kolm asuvad maal ja üks jões. Silla tekiplaadi pikkuseks on 354,8 meetrit, mis jaguneb kolme ava vahel, millest kõige pikema ava pikkus on ligi 132,5 meetrit.

Sillakaared ulatuvad jõepinnast kuni 30,5 meetri kõrgusele, kaartest teepinnani jääb ligi 20,5 meetrit. Lisaks sillal asuvale tänavavalgustusele valgustatakse ka sillakaared ja sambad.

Sillal on kolm 3,25 meetri laiust sõidurada, nende mõlemas ääres 0,5 meetri laiused ohutusalad ning 4-4,5 meetri laiused jalakäijatele ja jalgratturitele mõeldud kõnniteed. Silla keskel asuvad jalakäijatele mõeldud väikesed puhkealad, mis on varustatud pinkidega.

Sõidurajad on muutuva suunaga, sillale pealesõit toimub ühe, mahasõit kahe sõiduraja kaudu. Parempoolsed sõidurajad on ette nähtud mahasõidul parempöörete tegemiseks kas Laiale või Rääma tänavale.

Lisaks on mõlemal pool silla otstes jalakäijatel võimalus kasutada sillale saamiseks lifti.

Liikluse sujuvaks ühendamiseks olemasoleva tänavavõrguga rajatakse Laia tänava ja Rääma tänava ristmikele ringristmikud. Tulevikus, kui linn on Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsilt osa vana politseimaja kinnistust omandanud, ehitatakse välja Laia ja Pikka tänavat ühendav Pargi tänava pikendus.

Jalgratturid ja jalakäijad pääsevad sillale mööda kergliiklusteid. Lisaks on mõlemal pool silla otstes jalakäijatel võimalus kasutada sillale saamiseks lifti.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 9. september, siis selgub ka silla ja sellega seotud tänavavõrgu ehitamise hind. Kõik ehitusööd peavad olema lõppenud ja objekt linnale üle antud hiljemalt 25. juuliks 2023. Seejärel on ehitajal aega võimalikke puudusi kõrvaldada, vaegtöid teha ja kasutusluba taotleda kuni 25. augustini 2023, et vastuvõtuakt allkirjastada.

KU päevatoimetaja