KOHALIKUD PÖÖRDUSID ROMANTILISE RANNATEE RAIETE PEATAMISEKS KOHTUSSE

Foto: MTÜ Rannametsa kaitseks

Tallinna Halduskohus rahuldas Ikla-Häädemeeste luitemetsade kaitseks välja astunud kogukonna taotluse esialgse õiguskaitse kohaldamiseks osaliselt ning peatas kõikide novembris väljastatud metsateatiste kehtivuse.

Sellest tulenevalt ei tohi RMK raietöid nende haldusaktide alusel teostada. Vaidlusalustes luitemetsades alanud raietööd tulid valdavale osale kogukonnast üllatusena, kuna raietele eelnenud teavituskoosolekute info jõudis vaid üksikute inimesteni. Kogukond soovib metsateadlaste seisukohtadele tuginedes rannaäärsete vanade männikute kaitse alla võtmist, kuna need on inimmõju suhtes väga tundlikud ning metsa taastumine seal on väga raske.

Kogukonna liige, vandeadvokaat Tarmo Pilv selgitab, et raietöödest kogukonna kohustuslik teavitamine ja kaasamine jäi sisuliselt olematuks. Tuginedes riigikohtu hiljutisele otsusele on samuti keskkonnaameti poolt väljastatud nn raieload õigustühised kuna ei vasta haldusaktile kehtestatud nõuetele. „Paraku jätkab täna keskkonnaamet sarnaste haldusaktide väljastamist, ning RMK jätkab üle terve Eesti nende alusel oma tegevust,“ ütleb Pilv ja lisab: „Kurb on see, et ei keskkonnaamet ega RMK ise ei võta midagi ette, et sellistele olukordadele kogukondlikku ja keskkonnasäästlikku lahendust leida vaid et täna tuleb sedalaadi initsiatiiv alati kogukonnalt“.

Eilse halduskohtu määrusega on suur osa RMK tegevuse aluseks olevatest metsateatistest peatatud, kuid paraku on RMK tänaseks jõudnud kavandatud 25-st hektarist maha võtta rohkem kui 6 hektarit väärtuslikku luitemetsa. Kodanikualgatuse korras on kogukond asunud võitlusse kohaliku omavalitsuse ja RMK-ga raietööde täieliku lõpetamise nimel praegusel viisil. Kogukonna ettepanek on sealse piirkonna metsahoolduskava teaduslik ja erapooletu analüüsimine enne edasiste tegevuste planeerimist ja jätkamist.

Kadri Kallaste

MTÜ Rannamänniku kaitseks