Pärnu linn tunnustas nelja pärnakat

Pärnu linnavolikogu otsustas anda vapimärgi Andres Laanemetsale, Eha Vellendile ja Ester Vilgatsile ning teenetemärgi Maie Nuustile.

Ester Vilgats vahendab Terevisioonile operatiivselt värskeid teateid. Foto Urmas Saard
Ester Vilgats vahendab Terevisioonile operatiivselt värskeid teateid. Foto: Urmas Saard

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi direktor Andres Laanemets saab vapimärgi nr 102 haridus- ja kultuurielu edendamise eest Pärnu linnas. Laanemets on Pärnus koolijuhina töötanud 20 aastat, ehitades koos meeskonnaga üles kooli, mis on juba pikki aastaid Eesti koolide absoluutses tipus. Ta on väga pühendunud koolijuht, kes panustab palju energiat selleks, et õpilastel oleks hea õppida ja õpetajatel hea õpetada. Laanemets on aktiivne Pärnu Rotary Klubi ja sihtasutuse Endla Teater nõukogu liige ning koolijuhtide arvamusliider.

Pärnu haigla sisehaiguste kliiniku polikliinilise osakonna funktsionaaldiagnostika kabineti õde Eha Vellend saab vapimärgi nr 103 pikaaegse panuse eest Pärnu terviseedenduse arendamisel. Ta on õena töötanud 37 aastat, jagades aastate jooksul kogutud teadmisi ja kogemusi nii oma kolleegide kui kogukonnaga. Ka oma vabast ajast on ta alati olnud nõus tegelema südame- ja veresoonkonna haiguste ennetamisega. Vellend on olnud mitmete terviseedenduslike ettevõtmiste eestvedaja, algatades näiteks liikuva südametoa projekti, mille raames on enam kui kümne aasta jooksul erinevatel kultuuri- ja spordisündmustel tasuta terviseteste tehtud.

Eesti Rahvusringhäälingu Pärnu stuudio toimetaja Ester Vilgats saab vapimärgi nr 104 pikaaegse ja pühendunud töö eest ajakirjanikuna Pärnu ja Pärnumaa elu kajastamisel. Vilgats oli 11 aastat Pärnu Postimehe ajakirjanik, asudes seejärel 2008. aastast tööle ERR Pärnu toimetuse uudistetoimetajana. Tänu Vilgatsi igapäevasele kohusetundlikule tööle on info pärnumaalaste ettevõtmistest jõudnud üle riigi ja Eestist kaugemalegi, innustades inimesi ja andes märku, et nende tegemised on olulised. Tema sündmuste ja probleemide käsitlus on olnud tasakaalukas ja erapooletu. 2008. aastal tunnustati Ester Vilgatsit Pärnu linna kultuuri aastapreemiaga.

Immunogeneetik, bioloogiakandidaat Maie Nuust saab teenetemärgi nr 105 aastatepikkuse tegevuse eest puuetega inimeste õiguste eest seismisel ja tugiteenuste arendamisel. Tema uurimisvaldkondadeks on inimese ja looma geneetika ja immunogeneetika, ta on uurinud Downi sündroomi esinemist Eestis. Pärast aastakümneid teadustöö tegemist oli Nuust üheksakümnendatel aastatel üks puuetega inimeste liikumise ja Tugikodu Maarja algatajatest. Tema asutatud on  Pärnumaa Downi sündroomiga inimeste klubi, mille presidendi ja Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse liikmena on ta pühendunud puuetega inimeste õiguste eest võitlemisele.

Vapimärgid antakse üle 23. veebruaril toimuval Eesti Vabariigi 101. aastapäeva tähistamise kontsertaktusel Pärnu Kontserdimajas. Teenetemärk antakse üle märtsis, mil Maie Nuust saab 80 aastaseks.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik