Taarka Pärimusteater otsib uut tegevjuhti ja kuulutab välja lavastusideede konkursi

Taarka Pärimusteater kuulutab välja lavastusideede konkursi

Konkursist on oodatud osa võtma kõik, kellel on soov Taarka Pärimusteatriga loomingulist koostööd teha. Konkursile oodatakse ideid, mõtteid ja ettepanekuid järgmisteks uuslavastusteks. Laekunud lavastusideede hulgast valitakse välja projekt, mida hakatakse teostama järgmisel hooajal 2014/2015.

Lavastusideede esitamise tähtaeg on 16. juuli 2014. Lavastusideed saata aadressile taarkateater@setomaa.ee

 

Avatud on konkurss MTÜ Taarka Pärimusteatri tegevjuhi kohale
Tööülesanded:MTÜ juhtimis-ja arendustegevuste teostamine
MTÜ igapäevane juhtimine, koordineerimine ja arendamine lähtudes üldkoosoleku ja juhatuse otsustest
Tegevuskava koostamine ja elluviimine
Koostöövõimaluste otsimine, rahastusvahendite leidmine
Meeskonnatöö juhtimine, meeskonna moodustamine, tegevusprojektide teostamiseks võimaluste loomine.

Töökoormus: 0,3 kohta

Kandideerimise tähtaeg: 16. juuli. 2014

CV ja motivatsioonikiri saata aadressile taarkateater@setomaa.ee

Taarka Pärimusteatri põhieesmärk on hoida ja arendada seto kultuuri ning oma tegevusega rikastada kogu Lõuna-Eesti kultuuriruumi.