Põltsamaa Ametikool saab kaasaegse praktikakorpuse

Foto: Jaanis Nõlvak
Foto: Jaanis Nõlvak

Reedel, 10. jaanuaril avatakse Põltsamaa Ametikooli uus praktikakorpus, milles on võimalused ehituse, autotehniku  põllumajanduse erialadega seotud oskuste omandamiseks.

Kaasaegses hoones paiknevad ka ruumid erialade teoreetilise väljaõppe tarbeks, kabinetid töötajatele ja abiruumid.

Põltsamaa Ametikooli direktor Andrus Kompus märkis, et siiani toimus Põltsamaa  koolisisene praktiline väljaõpe seitsmekümendatel kaheksakümendatel aastatel valminud õppehoonetes, mis nüüdseks ehitustehniliselt amortiseerunud. “Algselt oli kavas olemasolevad vanad hooned renoveerida. Mõttevahetustes kooli arengu üle koos Haridus- ja Teadusministeeriumi spetsialistidega jõuti järeldusele, et vanu hooneid renoveerida  pole otstarbekaks, sest ei järgne  tulemust, mis vastaks kutseõppele kaasajal esitatud nõuetele. Nii otsustati välja ehitada kaasaegne praktikakorpus. Uues korpuses paiknevad kaasaegselt sisustatud õpperuumid nii erialaste oskuste omandamiseks, kui ka teoreeriliseks väljaõppeks võimalus on senisest paremal tasemel korraldada ka täiskasvanute täiend-ja ümberõpet.  

Põltsamaa Ametikool esitas 2009 aasta lõpus uue praktikakorpuse rajamiseks taotluse elukeskonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri arendamine ” meetme “Kutseõppeasutuse õppekeskkonna kaasjastamise ” alusel.  Kooli taotlus uue praktikakorpuse ehitamiseks ka rahuldati ja ühtlasi kinnitati ka objekti rahastamine Euroopa Liidu struktuurfondide (ERF) ja Eesti Vabariigi kaasosalusel. Protessi käivitamise ajal oli ametikooli direktoriks Viive Kibena.

“Peale objekti rahastamise otsuse kinnitamist viidi läbi riigihanked ettenähtud tööde teostamiseks. Hoone projekteerimise alustamiseks oli tarvis kehtestada ka vastav detailplaneering, mille teostas Linnaruumi OÜ. Hoone projekti koostas  AS Amhold. Korpuse ehitas firma Rand&Tuulberg AS. Omanikujärelevalvet teostas objektil OÜ Vealeidja ja tellijaesindajaks ehitustöödel oli AS Telora. Uue praktikakorpuse kogumaksumuseks kujunes ligi  3,35 miljonit eurot, ” ütles ametikooli tänane juht Andrus Kompus.

Jaan Lukas