Pühajärve rannapargi kujundusprojekt on valmis

pyhajarve_rannapark23. oktoobril 2013 toimus Pühajärve rannapargi teemaline koosolek, kus räägiti Pühajärve rannapargi kujundusest heakorrastusprojekti raames. Pühajärve rannapargi dendroloogiline uuring, kujundusprojekt ja hoolduskava on tänaseks päevaks valmis saanud.

Töid teostanud maastikuarhitekt Kadri Maikov sõnas, et sai tööde tegemise ajal kokku mitmete Otepää valla elanikega, kel oli jagada oma fotokogusid, plaane, artikleid ja enda lugusid kogemustest ning nägemustest.

“Välja ilmusid imelised pildid GMP Clubhotel`i hoone ees vees olevast purdest, kuhu paate ankurdati,” rääkis Kadri Maikov. “Teiseks pärlileiuks osutus kavaleridemaja, mis jäi laululava ja GMP Clubhotel`i hoone vahele järve kaldale.” Nägemused Pühajärve rannapargist olid elanike ja ettevõtjate vahel väga äärmuslikud. Kadri Maikov tõdes, et pargi hooldus on jäetud mitmete omanike poolt tegemata. Inimtegevuse sekkumine aastaringselt raiete näol, nagu ka võsa eemaldamine talgukorras ühekordse tegevusena on jätnud oma jälje maastikusse ka käesoleval aastal. 

Kadri Maikov selgitas, et Pühajärve rannapargi kujundusprojektis nähakse ette haigete, kändudeks saanud, ladvata, üle 45 kraadi kaldu jne olevate puude eemaldamine järkjärguliselt. Elujätku puud ehk need puud, millel pesitsevad linnud, jäävad jälgimise alla. Kuna männikus noorendikku pole, siis ainukese uuendusena on ette nähtud tammede istutamine tammiku säilitamiseks pärast võsa eemaldamist. Lisaks sellele uuendatakse pargi jalgteede katendid ning ümardatakse teede ristumiskohad. Jalgteede süsteemis uuendatakse GMP Clubhotel`i hoone esist teedevõrku, tuuakse juurde allikaala ja laululava vahele jääv kunagine tee, uuendatakse trepid ning tammikusse luuakse lisatee loodusliku katendiga, olemasolevaid muruteid uuendatakse katendiga.

Uuteks aladeks pargis on kaks aeraariumi (õhuvannide võtmise koht puude all murul), millest üks jääb ranna alale bangalo kõrvale ning teine kunagise kohviku juurde. Kontsertide pidamiseks moduleeritakse paadikuuri juures olevat maastikumängu paadikujuliseks mulla lisamisega, et tekitada lava ja kuulajate ala, mis lisab pargikujunduslikku vormi ajastule vastavamaks. Pulmateema viiakse GMP Clubhotel`i poolsesse ossa allika ala, paadi purde ja aeraariumi kõrvale, lisades pargielemente. Pargi eritasanditele lisatakse pargipinke vaadete kohale. Vaateid avatakse võsa arvelt. Marguse oja ala ehk lodu tehakse juurdepääsetavaks puittee näol.

Pühajärve rannapargi projektiga on võimalik tutvuda Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee alates järgmisest nädalast. Siis on projekti veel võimalik teha ettepanekuid ja täpsustusi. Ettepanekuid saab teha kuni 22.11.2013 e-posti aadressile: kadri@kiirprojektid.ee