Kõik inimesed on erinevad, aga võrdsed

Eesti Puuetega Inimeste Koda kuulutab välja põhikooli õpilastele suunatud foto- ja videokonkursi teemal „Kõik inimesed on erinevad, aga võrdsed“. Konkursi eesmärgiks on noori suunata märkama ja väärtustama erilisi inimesi enda ümber. Töid saab esitada kuni 18.11.2013.

Täpsemat infot leiab Eesti Puuetega Inimeste Koja kodulehelt