Eakad saavad tasuta käsitöökoolitust

Projektis «Vanemaealiste käsitöömeistrite lõimimine tööturule» saavad koolitusele registreeruda üle 50-aastased töötud ning 74-aastased ja nooremad käsitööoskajatest pensionärid. Kursus kestab üheksa kuud ning selle jooksul õpetatakse mitmesuguseid käsitöötehnikaid ja ettevõtlust. Õpingutega pakutakse vanematele tegijatele võimalust siseneda tööturule professionaalsete meistritena.

Koolituse eestvedaja on Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia ning lisaks Viljandile luuakse 12-liikmeline õpperühm Pärnus, Tartus, Võrus, Rakveres ja kahes kohas Tallinnas.

Rühma saamiseks peavad registreeritud läbima vestluse, milles nad peavad näitama ka oma varem valmistatud käsitööteoseid. «Rangeid reegleid me ei sea, vaid selgitame välja, kui suur on inimeste motivatsioon õpingutel osalemiseks,» selgitas projektijuht Kadri Jäätma.

Kultuuriakadeemia on ka varem töötutele käsitöösõpradele kursusi korraldanud. Eelmisel kolmel aastal olid üle Eesti koolitused tänu projektile «Käsitööga tööle 2».

Jäätma toonitas, et septembris algav koolitus erineb varasematest väga palju. «Sarnasus on ainult ettevõtluse õpetuses. Kui eelmistel koolitustel oli rõhk toote disainimisel ja turundusel, siis nüüd keskendutakse käsitöövalmistajate õpetamisele.» Huvilised saavad süvitsi omandada kahte viiest tehnikast, milleks on silmus-, masin- ja vöökudumine, telgedel kudumine ning tikkimine.

Koolitusest võidavad nii toote disainerid kui ka teostajad. «Ükski ese ei saa iseenesest valmis ning kunstnik ei suuda üksinda oma loomingut väga palju toota,» põhjendas Jäätma käsitöömeistrite vajadust.

Et pärast kursuse lõppu oleks kergem tööd otsida, koostavad koolituse eestvedajad nimekirja, mis annavad ülevaate õpingute piirkonnas tegutsevatest ettevõtjatest ja kauplustest ning nende tööjõu vajadusest.

Kursuselt saavad lõpetajad kaasa ka portfoolio, milles on näited käsitöömeistri tehnikatest. Lisaks saavad parimad õppurid minna üheks kuuks praktikale kohaliku ettevõtja juurde.

Projektijuht Kadri Jäätma arvates ei tohiks vanus käsitööturul takistuseks saada. «Tähtsad on inimese oskused ning käsitöövallas on professionaalid just vanemad.»

Tema sõnul peavad õpingute lõpetajad nägema siiski ka ise vaeva, et tööle saada. «Koolitatutel on kaks valikut. Nad võivad ise luua töökoha, firma, hakata füüsilisest isikust ettevõtjaks või vaadata, mida pakuvad nimekirjas olevad ettevõtjad.»

Jäätma tunneb muret selle pärast, et koolituse sõnum jõuaks kõigi huvilisteni. «Vanemad inimesed tihti interneti suhtlusvõrgustikes ei ole ja töötud ei saa endale lehti tellida,» tõdes ta ning avaldas lootust, et eakate töötute käsitöösõprade kõrvu jõuab sõnum laste või lastelaste abiga