Kolmapäeval avatakse Tõrva linna veetöötlusjaam

Tõrva veemajandusprojekti raames on valminud Kaarlimäe linnaosas asuv veetöötlusjaam koos II astme pumplaga.

Veetöötlusjaama projekteerimine ja ehitamine läks kokku maksma 271 406.66 €, millest Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus moodustas 221 006.44 € ja Tõrva linna rahalise panuse suuruseks oli 50 400.22 €. Projekteerimis- ja ehitustöid viidi ellu Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest rahastatud projekti „Valga maakonna veemajandusprojekt –Tõrva linn“ raames, mille kogumahuks on 7.6 mln €. Lisaks veetöötlusjaamale valmib veemajandusprojekti käigus Tõrvas veel reoveepuhastusjaam koos purglaga ning ehitakse ja rekonstrueeritakse kanalisatsiooni- ja veetorustikke kokku 53 km ulatuses.

Veetöötlusjaama projekteerimine-ehitamine valmis kokku kahe hankelepingu raames. Esimene hankeleping lõppes AS K&H lepingurikkumise tõttu, kuna lepinguperioodi jooksul valmis ainult jaama projekt. Teise hanke käigus valiti ehitustööde teostajaks AS Schöttli Keskkonnatehnika, mis veetöötlusjaama tähtaegselt ka valmis ehitas.

OÜ Tõrva Veejõud projektijuht Rando Allilender selgitas vastvalminud veetöötlusjaama tööpõhimõtteid järgmiselt: Puurkaevust pumbatav toorvesi läbib jaamas eelpuhastuse mangaani- ning rauaeraldusfiltrites, kus kahevalentne raud ja mangaan muudetakse õhu juurde lisamisel kolmevalentseks ja filtreeritakse välja. Seejärel läbib eelpuhastusest tulnud veest ~10% pöördosmoosisüsteemi, kus eraldatakse ~97% sooladest, sealhulgas ka fluoriidid ja vesi pehmeneb ning seejärel segatakse pöördosmoosi läbinud vesi eelpuhastuse läbinud veega ja pumbatakse ühte kahest 100 m3 suurusesse veemahutisse. Edasi läbib vesi II astme pumpla ning vesi pumbatakse veevõrku tarbijatele. Kaarlimäe puurkaevu vee tarbimine on ligikaudu 110 m3 ööpäevas.

Lisainfo: Rando Allilender, OÜ Tõrva Veejõud