Rõuge valla suusabuss viib Haanjasse suusatama

Alates laupäevast, 21.jaanuarist viib buss spordihuvilisi Haanjasse suusatama.
Buss väljub laupäeviti kell 10 Rõuge korrusmajade parklast ja 10.05 Rõuge koolimaja juurest. Haanjasse sõidetakse Rebase teed mööda. Suusabussi pilet maksab 1 euro (edasi-tagasi). Kohapeal ollakse 2 tundi. Ootame aktiivset suusabussi kasutamist! Buss käib seni kui huvilisi on.

Tartu Kunstikooli 3D-modelleerijad-visualiseerijad saavad nüüdsest õppida eesti keeles

Blenderi-loomakesed.

Eelmise aasta lõpus valmis eestikeelne käsiraamat vabatarkvaralisele 3D programmile Blender. Motivatsioon juhendmaterjali tõlkimiseks tekkis riigikutsekooli Tartu Kunstikooli 3D-modelleerijate õppekava koostamisel, kui Blender oma võimaluste ning hinna poolest kursuse baasplatvormiks valiti. Eestikeelsete materjalide puudumisel otsustati need luua. Blender on laiade võimalustega tasuta graafikaprogramm, mis võimaldab modelleerimist, virtuaalset voolimist, valmis arvutatud piltide keerukat järeltöötlust ning pakub ühtlasi ulatuslikke animatsioonivahendeid. Sedavõrd laia funktsionaalsusega programm on unikaalne kombinatsioon, mis võimaldab luua filme, arvutimänge ja 3D-printerite vahendusel ka
ruumilisi objekte.
Jaagup Irve on üks juhendi tehnilistest toimetajatest. Vaba tarkvara vaimus on programmi käsiraamatu tõlge kõigile vabalt internetis loetav. Projekti keerukus seisnes peamiselt valdkonna uudsuses ning seetõttu ka sõnavara puudumises. Käsiraamatu tõlkimiseks tuli leida vaste enam kui 400 ingliskeelsele terminile ning seetõttu kaasati tõlkimisse peamiselt valdkonnaga tegelevad eksperdid.
Tõlgitud käsiraamatu leiab aadressilt:
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:ET/2.6/Manual
Kodumaine Blenderi kogukonna foorum: http://blender.org.ee/
Blenderi tasuta allalaadimiseks külastage: http://www.blender.org/
Raul Kübarsepp, Blender.org.ee

Võrus avab uksed Terve Pere Kool

Üha enam tekib vanematel küsimusi lapse tasakaaluka arengu ja kasvamise kohta. Aeg on küps, et otsida ühiselt vastuseid ja kuulata kogenumaid! Terve Pere Kool otsib ja jagab innustavaid teadmisi ning kogemusi väikelapse arengu mõistmiseks ja suunamiseks, et kasvada koos rõõmsateks ja loovateks isiksusteks – terveks pereks.
Esimeses loengusarjas „Eelkooliealine laps” saab kuulata, kaasa mõelda ning arutleda järgmistel teemadel:
– kuidas lapsed mängivad ja õpivad? millised mänguasjad toetavad lapse arengut?
– kas teler ja arvuti on lapse arengu toetajad või pärssijad?
– millal on laps valmis lasteaiaks?
– mis on tervislik pedagoogika?
– millised on lapse arengu põhitõed?
Loengud toimuvad Võrus Lembitu tn 2 II korrusel (Võru Loovuskooli ruumides) laupäeviti kella 11-14.
21. jaanuaril on teema ”Suhted ja suhtlemine”: Lapse ja vanema suhted: piirid, kiitmine ja karistamine. Laste omavahelised suhted, kaaslastega arvestamine. Lasteaiaküpsus.
11. veebruaril ”Rütm – kindlustunne või rutiin”: Päevarütm, nädalarütm, aastarütm, kuidas see toetab lapse arengut. Mäng. Eakohased mänguasjad. Last arendavad lelud.
25. veebruaril ”Kasvamine”: Lapse areng enne kooli. Vanema ja lapse kooskasvamine. Jäljendamine/eeskuju. Õppimine eelkoolieas. Televisioon ja arvuti.
Terve Pere Kooli loengusarja juhib 20-aastase kogemusega lasteaiapedagoog, kolme lapse ema ja vanaema Heli Kudu.
Osalema on oodatud väikelaste emad-isad, vanaemad-vanaisad, lasteaiaõpetajad ning kõik teised huvilised.Loengu tasu on annetuslik (2-5 EUR). Lastel on võimalus iseseisvalt või koos hoidjaga mängida mängutoas.
Lisainfo:
Pille Sõrmus / e-post pille.sormus@gmail.com, tel 566 95364
Mari Peetsalu / e-post mari@maailmad.ee, tel 510 1819
Rõõmsa kohtumiseni!
Heli, Pille ja Mari

Ööjooks otsib tunnuslugu

Ööjooks tõi Rakverre suvel üle 2000 osaleja.

Rakvere Kultuurikeskus ja Eesti Ööjooksu korraldaja MTÜ Rakvere Maraton kuulutavad välja laulukonkursi „Ööjooksu laul 2012“, et leida tunnuslugu Lääne-Virumaa suurimale spordiüritusele ”Eesti Ööjooks”.
Kuni 14. veebruarini vältav laulukonkurss on avalik ja sellel võivad osaleda kõik noortebändid ja bändid üle Eesti.
”Ööjooksu laulu abil soovime tutvustada ja reklaamida Ööjooksu Eestis ning läbi kaasakiskuva ja lööva muusika või sõnade süstida indu ja powerit kuulajatesse,” räägib Ööjooksu vedur Marko Torm, kelle ütlusel peab lugu sisaldama sõnu või sõnaühendeid nagu Ööjooks, Rakvere, Eesti.
Maksimaalselt kolmeminutilisi vabas vormis ja žanris lugusid (mp3´na, youtube.com klipina või muul moel) võib kandideerimiseks esitada hiljemalt 14. veebruariks kella 17ks e-posti aadressil keio.soomelt@rakvere.ee. Lisatud peavad olema laulu nimi ja sõnad, bändi nimi, loo autor ja kontaktandmed (nimi, vanus, telefon, e-mail, linn).

5 kilomeetri distants.

Lugusid hindab žürii, kuhu kuuluvad Rakvere kultuurikeskuse juhataja ja mitme koori dirigent Keio Soomelt, muusikapedagoog ja Rakvere linnaorkestri liige Peep Pihlak, Green Christmas rock festivali peakorraldaja Märt Truman ja Eesti Ööjooksu meeskonna juht Marko Torm.
Võitja ja veel kahe auhinnalise koha omanikud kuulutatakse meedia vahendusel välja 27. veebruaril, Ööjooksu kodulehel www.eestimaraton.ee ja Ööjooksu Facebooki lehel. Konkusi kolme parimat premeeritakse kinkekaardidega Ööjooksu toetajatelt. Võitjatele tagatakse tasuta stuudioaeg loo salvestamiseks ning selle esitamine 8. juunil Rakvere keskväljakul toimuval Ööjooksul.
Ööjooksu tõi Rakveres eelmisel aastal avastarti 2274 täiskasvanut ja 249 last.
Kristel Kitsing

Lasva Käsitööseltsi maarahvaõpistu kutsub kõiki täiskasvanuid tasuta kursustele

Täiskasvanute koolitusprogrammi raames toimuvad järgmised tasuta kursused:

* haljastuskursus – 5. ja 19. veebruaril;

* Eesti rahvuslik köök – traditsioonilised talutoidud uues kuues – 12. veebruaril ja 4. märtsil või 8. aprillil;

* Eesti keele ortograafia ja lause õigekeelsus – 22. ja 29. jaanuaril;

* Käsitöö kui sissetulekuallikas (ettevõtlusega alustavale käsitöölisele) – 15. ja 29. jaanuaril (ettevõtlusega alustamine, raamatupidamine), 22. jaanuaril (käsitöö: siidimaal), 11. märtsil (portselanimaal) 1. aprillil (käsitöötoodete arendus);

* Lava grimm – jumestus ja näomaalingud – 7. ja 8. aprillil.

Kursusi toetavad Euroopa sotsiaalfond ning haridus- ja teadusministeerium. Eelregistreerimine ja lisainfo tel 527 2225 või sirje@lasva.ee

Lasva Käsitööseltsi Maarahvaõpistus toimuvad järgmised kursused:

Siidimaal – 22. jaanuaril kell 12.

Ettevõtluse alustamise baaskoolitus, raamatupidamise alused alustavale ettevõtjale

15. ja 29. jaanuaril kell 10 (tasuta).

Glütseriinseebi valamine 29. jaanuaril kell 14 (Puiga rahvamajas).

Portselanmaal 11., 18. ja 25. märtsil kell 12.

Käsitöö kui toode, tootearendus 1. aprillil kell 10 (tasuta).

Kangast lillerosettide valmistamine 20. mail kell 13.

Viltimine 20. mail kell 13.

Lilleseade 20. mail kell 13.

Ühe kursusepäeva maksumus 4 €. Portselanmaali kursusel maalitav ese ei ole hinna sees.

Eelregistreerimine ja info tel.527 2225 või sirje@lasva.ee

Kursusi toetavad Lasva Vallavalitsus ja Kohaliku omaalgatuse programm

Baltic Workboats annetas Nasva külaseltsile kohtus võidetud raha

Kaarma valla Nasva alevikus tegutseb ettevõtjaid ja aleviku arengule kaasaaitajaid ühendav MTÜ Nasva Küla Selts ja mõne liikmega MTÜ Nasva Selts. Erinevus neil MTÜ-del on selles, et ühed toetavad ja aitavad kaasa kogukonna arengule, väiksemale see eriti korda ei lähe. Nasva aleviku kõige kaugemasse punkti, Baltic Workboatsile kuuluva Nasva meresadama kaile püstitas firma tuulegeneraatori, mis eelmisel aastal hakkas ka elektrit tootma. Aleviku elanikud polnud sinna tuuliku püstitamise vastu. Ettevõtja vähendas tuuliku kõrgust 15 meetrit, 80-lt meetrilt 65-le, et see külapilti vähem häiriks. Ometi polnud tuuliku püstitamisega päri mõne liikmega MTÜ Nasva Selts ja kaebas asja kohtusse.

Allikas: Meie Maa

Metsaselts soovib tõsta metsandusalase harituse taset

Reedel, 13. jaanuaril toimunud Eesti Metsaseltsi üldkoosolekul Tartus arutati seltsi lähituleviku arengusuundi, mis aitaksid organisatsiooni põhikirjalisi eesmärke senisest paremini täita. Koosolekul leiti, et metsanduses töötavate spetsialistide häält ühiskonnas peaks senisest
tunduvalt enam kuulda olema.

Otsustati, et seltsi liikmete omavahelise parema koostöö tagamiseks on vajalik juriidiliste isikute kaasamine organisatsiooni töösse. Sellest tulenevalt võeti üldkoosolekul vastu Eesti Metsaseltsi uus põhikiri, mille alusel on metsanduse katusorganisatsioon juriidilisi ja avalik-õiguslikke isikuid ja ühendusi ning füüsiliste isikute ühendusi koondav organisatsioon.

Üldkoosolekul tõdeti, et vaatamata seltsi pingutustele metsandusteavet avalikkuseni viia ja üldlevinud müüte kummutada, on inimeste teadlikkus metsanduse vallas jäänud seni madalaks. Seda näitavad nii avaliku arvamuse uuringute tulemused kui ka kajastused meedias. Peamiselt projektirahade ja liikmemaksude toel tegutsenud seltsil on jäänud ressurssi ilmselgelt väheks, et metsandustemaatikat avalikkusele selgitada. Selts peab vajalikuks, et ka seadusloomes arvestataks senisest enam metsanduses töötavate inimeste kui spetsialistide arvamusega. See on vajalik ja kasulik kogu Eesti majanduse ja jätkusuutliku metsanduse arenguks.

Eesti Metsaseltsile valiti uus juhatus, millesse kuuluvad Eesti Maaülikooli professor Hardi Tullus, Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu esimees Mati Polli, Eesti Erametsaliidu tegevjuht Ants Varblane, Eesti Maaülikooli sihtasutuse Järvselja Õppe- ja Katsemetskond juhataja Priit Kask, Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees Aigar Kallas ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Ott Otsmann.

Üldkoosoleku järel toimunud juhatuse koosolekul valiti Eesti Metsaseltsi juhatuse esimeheks Hardi Tullus ja aseesimeheks Mati Polli. Juhatuse järgmine töökoosolek toimub 20. jaanuaril Tallinnas.